ελγα

Εποχικό προσωπικό ΕΛΓΑ: Η κατάταξη των υποψηφίων Γεωπόνων και Κτηνιάτρων

Αναρτήθηκαν από τον ΕΛΓΑ οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων τoυ κλάδου  ΠΕ Γεωπόνων και ΠΕ Κτηνιάτρων της  υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ2/2018 ανακοίνωσης για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού.