υπουργείο

7 μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής

Επτά μέτρα στήριξης των αγροτών, συνολικού προϋπολογισμού 170 εκατ. ευρώ, με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα:

  • Κάλυψη του 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος αγροτικής χρήσης για την περίοδο από Αύγουστο έως Δεκέμβριο 2021, ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Οι αγρότες θα δουν το ποσό αυτό να συμψηφίζεται με τον επόμενο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Για τους Ιανουάριο και Φεβρουάριο  θα καλυφτεί το 50% της ρήτρας αναπροσαρμογής για τους αγρότες και τις αγροτικές επιχειρήσεις.
  • Μείωση του ΦΠΑ στις ζωοτροφές από το 13% στο 6% και ενίσχυση των κτηνοτρόφων με  επιδότηση ύψους 7% επί του κύκλου εργασιών, δηλαδή επί του τζίρου  που θα έχουν από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2022. Το ύψος της ενίσχυσης αυτής εκτιμάται στα 30 εκατομμύρια ευρώ.
  • Μείωση του ΦΠΑ στα λιπάσματα από το 13% στο 6%, μια παρέμβαση ύψους 20.000.000 εκατομμυρίων ευρώ.
  • Εντάσσεται στο Μεταφορικό Ισοδύναμο η μεταφορά ζωοτροφών στην Κρήτη για το έτος 2022, μια παρέμβαση ύψους 8.000.000 εκατομμύριων ευρώ.
  • Αύξηση κατά 50% στο πρόγραμμα των μικρών νησιών του Αιγαίου για την μεταφορά ζωοτροφών, ύψους 3,5 εκατομμύρια ευρώ.
  • Επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο για τους νέους αγρότες, σε όσους ανήκουν σε συλλογικά σχήματα και όσους εντάσσονται σε συμβολαιακή γεωργία, ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ.