επενδυσεις-αναπτυξη

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας | ΕΣΠΑ : Χρηματοδότηση επιχειρήσεων ακόμα και για δαπάνες της τελευταίας διετίας

Σημαντική χρηματοδοτική ενίσχυση για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν δύο τουλάχιστον υπαλλήλους, παρέχει το πρόγραμμα Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας του ΕΣΠΑ.

Το πλεονέκτημα του συγκεκριμένου μέτρου είναι η χρηματοδοτική κάλυψη τόσο των δαπανών και επενδύσεων που προγραμματίζει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση για το επόμενο διάστημα όσο και αυτών που πραγματοποίησε τα τελευταία 2 και πλέον χρόνια και συγκεκριμένα από τις 19 Δεκεμβρίου 2018.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ξεκινά από 50% και μπορεί να ανέλθει στο 65% καλύπτοντας δαπάνες που αφορούν την αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων, την ψηφιακή προβολή της επιχείρησης και των υπηρεσιών και προϊόντων της, τη συσκευασία, ετικέτα και branding των προϊόντων, την πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών καθώς και το μισθολογικού κόστος που προσλήφθηκε από 01/01/2020 και μετά.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που διαθέτουν ΚΑΔ που αφορούν τη φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες, δασοκομία και υλοτομία, αλιεία και υδατοκαλλιέργεια. Δείτε όλους τους επιλέξιμους ΚΑΔ εδώ

Υποβολή αιτήσεων έως 31 Ιανουαρίου 2021

Η επιστημονική ομάδα συμβούλων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ αναλαμβάνει το σχεδιασμό της επενδυτικής σας πρότασης, τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου χρηματοδότησης και την υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Επικοινωνήστε μαζί μας  στα τηλ: 210 8223059, 211 2158960, 6977890474 ή στο email: info@ellinikigeorgia.gr