ΑΛΟΓΑ1

Έρχεται νέα Πρόσκληση για τις απειλούμενες φυλές αγροτικών ζώων | Δράση 10.1.09 | Οι δικαιούχοι

Νέα Πρόσκληση για τη Δράση 10.1.09: «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στη νέα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να συμμετέχουν οι δικαιούχοι της 1ης Πρόσκλησης με ενεργά Τεχνικά Δελτία και των οποίων η ένταξη στη Δράση δεν έχει ανακληθεί. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στήριξης ετήσιας παράτασης των δεσμεύσεών τους.

Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων παρατείνονται κατά ένα έτος, εκκινούν με τη λήξη της αρχικής περιόδου την 2η Απριλίου 2023  και λήγουν την 1η Απριλίου 2024. Οι αιτήσεις στήριξης των υποψήφιων θα πληρωθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2023.