δασος

Έρχονται προσλήψεις 700 εποχικών υπαλλήλων σε δασικές υπηρεσίες

Σε προσλήψεις μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ θα προχωρήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενισχύοντας τις δασικές υπηρεσίες σε ολόκληρη τη χώρα.

Συγκεκριμένα οι προσλήψεις αφορούν 350 θέσεις Δασολόγων ΠΕ, 200 θέσεις Δασοπόνων ΤΕ και 150 θέσεις Διοικητικών ΔΕ.

Οι 700 υπάλληλοι θα στελεχώσουν τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και τη Γενική Διεύθυνση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος.

Άμεσα θα ανακοινωθεί η κατανομή των θέσεων ανά οργανική δομή και ειδικότητα. Στη συνέχεια θα δημοσιευθεί η πρόσκληση από τον ΟΑΕΔ για τη διαδικασία υποβολή αιτήσεων.