ελγο-δημητρα

Εσπερίδα: Η συμβολή των Ελληνικών βελτιωμένων ποικιλιών στην ανάπτυξη της σύγχρονης γεωργίας

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα:

«Η συμβολή των Ελληνικών βελτιωμένων ποικιλιών στην ανάπτυξη της σύγχρονης γεωργίας – γεωργία ακριβείας»,  

διοργανώνει ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ στο πλαίσιο της Agrothessaly  2017 στη Λάρισα.

Η εκδήλωση  που είναι ανοιχτή για το κοινό,  θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Μαρτίου   στις 6.00 μ.μ. στο χώρο των παράλληλων εκδηλώσεων  της έκθεσης στη σκεπαστή αγορά  Νεάπολης  Λάρισας.

Σκοπός της στρογγυλής τράπεζας στην οποία μετέχουν αναγνωρισμένοι ερευνητές του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ,  είναι να αναδειχθεί ο ρόλος των Ελληνικών βελτιωμένων ποικιλιών σιτηρών, κτηνοτροφικών φυτών, οσπρίων, βάμβακος, καπνού και κηπευτικών του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η δημιουργία, διατήρηση, σποροπαραγωγή και διάθεση των ποικιλιών αυτών στην αγορά από τα αντίστοιχα ερευνητικά Ινστιτούτα, συμβάλλει  στην επίτευξη  μέγιστων αποδόσεων και υψηλής ποιότητας του τελικού προϊόντος, χαρακτηριστικά που αποτελούν τους βασικούς στόχους και παράγοντες ανάπτυξης της σύγχρονης γεωργίας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης θα παρουσιαστούν επίσης οι δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία,  π.χ. δορυφορικές εικόνες υψηλής ευκρίνειας, αλλά και διάφορα είδη αισθητήρων σε πειράματα αγρού κάτω από πραγματικές συνθήκες, μέσω των οποίων βελτιώνεται η διαχείριση του νερού άρδευσης και των λιπασμάτων.