Ευδεμίδα στο αμπέλι: Απαραίτητη η δειγματοληψία πριν τον ψεκασμό

Πριν την επέμβαση για την καταπολέμηση της Ευδεμίδας στο αμπέλι είναι απαραίτητο να γίνει δειγματοληψία για την καταμέτρηση των αυγών ή προνυμφων.

Διαφορετική η καταμέτρηση στα οινοποιήσιμα και στα επιτραπέζια σταφύλια

Η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη εάν καταμετρηθούν τουλάχιστον 72 αυγά ή προνύμφες  στα οινοποιήσιμα σταφύλια ή τουλάχιστον 27 αυγά ή προνύμφες στα επιτραπέζια σταφύλια σύμφωνα με το σχέδιο δειγματοληψίας.

Αυγά Ευδεμίδας
Αυγά Ευδεμίδας

Πως θα κάνετε τη  δειγματοληψία

Η πορεία (Σχήμα 1)που πρέπει να ακολουθήσουμε για την καταμέτρηση των αυγών και προνύμφων είναι η παρακάτω:

  1. Μπαίνουμε στο αμπελοτεμάχιο από μία γωνία, όποια θέλουμε παράλληλα προς το μήκος των γραμμών.
  2. Προχωρούμε ανάμεσα στις γραμμές.
  3. Επιλέγουμε τυχαία μία θέση δειγματοληψίας-παρατήρησης κάθε 3-4 γραμμές και 6-7 πρέμνα.
  4. Στη θέση αυτή επιλέγουμε τυχαία ένα μισό πρέμνο.
  5. Στο σημείο αυτό εξετάζουμε τυχαία τρεις αντιπροσωπευτικούς βότρεις.
  6. Συνολικά εξετάζονται 18 μισά πρέμνα και καταμετράται το σύνολο των αυγών ή προνυμφών

Untitled-1

Εφόσον κριθεί απαραίτητος ο ψεκασμός θα πρέπει η πίεση του ψεκαστήρα να είναι μέτρια ώστε να μην σχηματίζεται νέφος. Ο ψεκασμός να κατευθύνεται ΜΟΝΟ στα σταφύλια και το ψεκαστικό υγρό να τα καλύπτει καλά.

Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στον αριθμό ημερών αναμονής από την επέμβαση έως την συγκομιδή.