ευδεμιδα

Ευδεμίδα: Το σοβαρότερο εντομολογικό πρόβλημα της αμπελοκαλλιέργειας

Η ευδεμίδα αποτελεί το σοβαρότερο εντομολογικό πρόβλημα της αμπελοκαλλιέργειας διότι καταστρέφει άνθη, ράγες.

Η καταπολέμηση του εντόμου θα πρέπει να είναι προληπτική δηλαδή να αποσκοπεί στη θανάτωση των αυγών καθώς και των νεαρών προνυμφών, πριν την είσοδό τους στις ράγες.

Η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη εάν καταμετρηθούν:

  • τουλάχιστον 72 αυγά ή προνύμφες (εικόνα 1) στα οινοποιήσιμα σταφύλια ή
  • τουλάχιστον 27 αυγά ή προνύμφες στα επιτραπέζια σταφύλια σύμφωνα με το σχέδιο δειγματοληψίας.
Χωρίς τίτλο1
Αυγό και προνυμφική δραστηριότητα Ευδεμίδας (Εικόνα 1)

Πως θα κάνουμε τη δειγματοληψία

Μπαίνουμε στο αμπελοτεμάχιο από μία γωνία, όποια θέλουμε παράλληλα προς το μήκος των γραμμών. Προχωρούμε ανάμεσα στις γραμμές. Επιλέγουμε τυχαία μία θέση δειγματοληψίας-παρατήρησης κάθε 3-4 γραμμές και 6-7 πρέμνα. Στη θέση αυτή επιλέγουμε τυχαία ένα μισό πρέμνο.

  • Στο σημείο αυτό εξετάζουμε τυχαία τρεις αντιπροσωπευτικούς βότρεις.
  • Συνολικά εξετάζονται 18 μισά πρέμνα και καταμετράται το σύνολο των αυγών ή προνυμφών.

Χωρίς τίτλο

Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί εντομοκτόνο με ωοκτόνο δράση, η εφαρμογή του συστήνεται μέσα σε 2-3 μέρες από τη διαπιστώμενη αύξηση των συλλήψεων των ακμαίων.

Η εφαρμογή των εντομοκτόνων που έχουν κατά κύριο λόγο προνυμφοκτόνο ιδιότητα, συστήνεται 3-4 ημέρες αργότερα.