αρδευση

Ευρωκοινοβούλιο: Πράσινο φως στη χρήση αστικών λυμάτων για άρδευση καλλιεργειών

Αστικά λύματα που έχουν υποστεί επεξεργασία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άρδευση καλλιεργειών στην Ε.Ε. τα επόμενα χρόνια.

Με 588 ψήφους υπέρ, έναντι 23 κατά και 66 αποχών το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το νέο Κανονισμό για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων για γεωργική άρδευση.

Ο νέος νόμος ορίζει τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας για το ανακτημένο νερό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γεωργική άρδευση. Θέτει επίσης τις υποχρεώσεις για τους φορείς παραγωγής, διανομής και αποθήκευσης, καθώς επίσης και μέτρα διαχείρισης κινδύνου.

Η διασφάλιση της ευρύτερης επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων, ειδικά στην γεωργία, θα μπορούσε να μειώσει την άντληση από τις υδατικές αρχές και τα υπόγεια ύδατα, υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μετά την υοθέτηση του νέου νόμου από το Ευρωκοινοβούλιο σειρά έχει τώρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των υπουργών των κρατών μελών.

Το βέβαιο είναι ότι οι υδάτινοι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκεινται όλο και περισσότερο σε πιέσεις, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητάς τους και τη λειψυδρία.

Ωστόσο, η εφαρμογή τέτοιων μεθόδων στη γεωργία ίσως δημιουργήσει – και δικαιολογημένα – έντονες αμφιβολίες στους καταναλωτές στο θέμα της ασφάλειας των τροφίμων.

Αντίθετα, η υιοθέτηση νέων καλλιεργητικών τεχνικών και σύγχρονων τεχνολογιών, με ταυτόχρονη μείωση της σπατάλης τροφίμων, είναι βέβαιο ότι θα συμβάλλουν καθοριστικά στην εξοικονόμηση του νερού.