Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο 2ος παραγωγός μελιού στον κόσμο αλλά δίχως αυτάρκεια

Οι μέλισσες ως γνωστόν είναι απαραίτητες για τη γεωργία και το περιβάλλον, εξασφαλίζοντας την αναπαραγωγή των φυτών μέσω της επικονίασης. Παράλληλα όμως ο κλάδος της μελισσοκομίας συμμετέχει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και στην ενίσχυση του γεωργικού εισοδήματος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο δεύτερος σημαντικότερος παραγωγός μελιού στον κόσμο μετά την Κίνα, παράγει εκτός από μέλι και ποικιλία άλλων προϊόντων μελισσοκομίας όπως γύρης, πρόπολης, βασιλικό πολτό και κερί μέλισσας.

Παραγωγή μελιού στην Ε.Ε. τα έτη 2014 και 2015 (σε χιλιάδες τόνους)

Οι χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή μελιού βρίσκονται κυρίως στο νότιο τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι κλιματολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκότερες για τη μελισσοκομία. Οι χώρες αυτές είναι:

  • Ρουμανία,
  • Ισπανία,
  • Ουγγαρία,
  • Γερμανία,
  • Ιταλία,
  • Ελλάδα,
  • Γαλλία και
  • Πολωνία

Παρά το γεγονός ότι είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός μελιού στον κόσμο, η ΕΕ είναι καθαρός εισαγωγέας μέλιου, καθώς η εγχώρια παραγωγή καλύπτει μόνο το 60% της κατανάλωσης. Ο κύριος προμηθευτής μελιού που εισάγεται στην ΕΕ είναι η Κίνα (σχεδόν το 50% των εισαγωγών), ακολουθούμενη από την Ουκρανία και τις χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Η μέση τιμή μελιού σε επίπεδο παραγωγού και χονδρεμπορίου