ευρωπαικο-κοινοβουλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Έλεγχος στη διαδικασία έγκρισης των φυτοφαρμάκων

Ειδική επιτροπή για την εξέταση της διαδικασίας αδειοδότησης των φυτοφαρμάκων συστήνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνέχεια των ανησυχιών για την εξέταση κινδύνων του ζιζανιοκτόνου γλυφοσάτη.

Η ειδική επιτροπή του ΕΚ θα αξιολογήσει:

  • τη διαδικασία έγκρισης των φυτοφαρμάκων στην ΕΕ
  • τις πιθανές αποτυχίες του συστήματος επιστημονικής αξιολόγησης και έγκρισης των ουσιών
  • τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ανανέωση της άδειας της γλυφοσάτης
  • ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων κατά τη διαδικασία έγκρισης των φυτοφαρμάκων
  • τον ρόλο των οργανισμών της ΕΕ, τη στελέχωσή τους και το κατά πόσο λαμβάνουν επαρκή χρηματοδότηση για να μπορούν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους

Η θητεία της ειδικής επιτροπής, η οποία θα έχει 30 μέλη, θα διαρκέσει εννέα μήνες και στο τέλος της θητείας της θα δημοσιεύσει έκθεση με τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της.