χελωνα-θαλασσα-φυση

Εξαφανίζονται οι πληθυσμοί άγριας ζωής | Αναγκαίος ο ριζικός μετασχηματισμός του τρόπου παραγωγής και κατανάλωσης

Η έκθεση Ζωντανός Πλανήτης είναι η μεγαλύτερη επιστημονική έκδοση του WWF και αποτελεί μια περιεκτική μελέτη των τάσεων της παγκόσμιας βιοποικιλότητας και της υγείας του πλανήτη.

Η φετινή έκδοση αποτελεί την πληρέστερη έκδοση που έχει βγει μέχρι σήμερα, καθώς μελετά σχεδόν 32.000 πληθυσμούς από 5.230 είδη από όλο τον κόσμο.

Τα ευρήματα είναι πιο ανησυχητικά από ποτέ. Μέσα σε λιγότερο από 50 χρόνια (1970-2018), καταγράφεται σε όλο τον κόσμο μια κατακόρυφη μείωση κατά μέσο όρο 69% στους πληθυσμούς άγριας ζωής, για τους οποίους υπάρχουν δεδομένα παρακολούθησης, (θηλαστικά, πτηνά, αμφίβια, ερπετά, ψάρια), με τους πληθυσμούς των ειδών που συναντώνται σε οικοσυστήματα γλυκού νερού (λίμνες, ποτάμια), να έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη μείωση (83%) από όλα τα είδη συνολικά.

Ενδεικτικά, σημειώνεται πως την περίοδο 1970-2018, οι πληθυσμοί άγριας ζωής σε Λατινική Αμερική και Καραϊβική μειώθηκαν κατά μέσο όρο 94%, γεγονός με τεράστιες επιπτώσεις στη διατήρηση της ισορροπίας στα φυσικά οικοσυστήματα παγκοσμίως.

Οι βασικοί παράγοντες που ευθύνονται για τη μείωση των πληθυσμών άγριας ζωής σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με την έκθεση, είναι η υποβάθμιση και η απώλεια οικοσυστημάτων, η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, η εξάπλωση των ξενικών ειδών, η ρύπανση, αλλά και η κλιματική κρίση.

COP15 & νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία: δύο κομβικές ευκαιρίες για την αποκατάσταση της φύσης

Με το βλέμμα στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα (COP15) που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Δεκέμβριο στον Καναδά, οι παγκόσμιοι ηγέτες οφείλουν να λάβουν σοβαρά υπόψη τα ευρήματα της έκθεσης και να αδράξουν την ευκαιρία που τους δίνεται μια φορά τη δεκαετία για το καλό του πλανήτη και των ανθρώπων, συνάπτοντας μια φιλόδοξη συμφωνία ικανή να ανατρέψει την απώλεια της βιοποικιλότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει όλα τα κράτη να δεσμευτούν να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα τόσο για την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, όσο και για τον ριζικό μετασχηματισμό του τρόπου παραγωγής και κατανάλωσης προϊόντων και αγαθών και των ίδιων των οικονομικών συστημάτων.

Επιπλέον, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση νέας νομοθεσίας για την αποκατάσταση της φύσης αποτελεί σημαντικό βήμα για την ανάκαμψη της χερσαίας και θαλάσσιας βιοποικιλότητας στην Ευρώπη με σημαντικά οφέλη όχι μόνο για τη φύση, αλλά και για το κλίμα και τους ανθρώπους. Η υιοθέτηση αυτής της νομοθεσίας αποτελεί μια κομβική ευκαιρία για την Ε.Ε. να ανταποκριθεί άμεσα και ουσιαστικά στις αλληλένδετες κρίσεις του κλίματος και της απώλειας της βιοποικιλότητας.