κρασι

Εξαγωγές ελληνικού κρασιού: Καλύτερες επιδόσεις στις Τρίτες Χώρες – Πτώση στην Ε.Ε.

Με δύο ταχύτητες κινήθηκαν οι εξαγωγικοί ρυθμοί του ελληνικού κρασιού το 2019.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία επεξεργάστηκε η ΚΕΟΣΟΕ, παρατηρείται σημαντική μείωση των ελληνικών εξαγωγικών επιδόσεων στην Ε.Ε., αλλά ταυτόχρονα αξιόλογη αύξησή τους προς τις Τρίτες Χώρες.

Συγκεκριμένα, μείωση κατά 16% καταγράφηκε στην ποσότητα των ελληνικών κρασιών που εξήχθησαν σε χώρες της Ε.Ε. όταν την ίδια στιγμή σημειώθηκε αύξηση στις εξαγωγές προς Τρίτες χώρες κατά 6%.

Όσον αφορά τις εξαγωγές ελληνικών κρασιών προς χώρες της Ε.Ε. παρατηρείται μείωση κατά 7 % και σε σύγκριση με το μέσο όρο 5ετίας. Η αρνητική αυτή μεταβολή αποδίδεται σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της ΚΕΟΣΟΕ στην μείωση των εξαγωγών σε ποσότητα και αξία προς την Γαλλία, αλλά και τη Γερμανία.

Αντίστοιχα σε αξία οι ελληνικές εξαγωγές οίνων προς χώρες της Ε.Ε. παρουσιάζουν εξίσου σημαντική υποχώρηση της τάξης του 9,3% (53.813.571 € /2019 – 59.385.245 €/2018), αντίθετα όμως παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 4,42% σε σχέση με το μέσο όρο 5ετίας.

Τέλος για την κατηγορία αυτή (εξαγωγές σε ΕΕ) βελτιωμένη παρουσιάζεται η μεταβολή της μέσης τιμής πώλησης των ελληνικών οίνων προς τις χώρες της Ε.Ε. κατά 8% (2,32 €/kg /2019 – 2,15 €/kg /2018).

Διαφορετική η εικόνα για τις εξαγωγές σε Τρίτες χώρες

Η εικόνα των αντίστοιχων μεγεθών εξαγωγών ελληνικού οίνου προς Τρίτες χώρες είναι περισσότερο ικανοποιητική καθώς καταδεικνύει ότι το ελληνικό κρασί παρά την περσινή επιβράδυνση της δυναμικής του, επιστρέφει σε αυξητικούς ρυθμούς κυρίως στις χώρες της Β. Αμερικής, ΗΠΑ και Καναδά.

Συγκεκριμένα, αύξηση της τάξης του 6,3 % κατέγραψαν σε ποσότητα οι ελληνικές εξαγωγές οίνου ως προς την ποσότητα προς Τρίτες Χώρες, αλλά θα πρέπει να τονιστεί ότι η σύγκριση του 2018 με το 2017 παρουσίαζε μείωση της τάξης του 6,5%, ενώ αύξηση καταγράφεται κατά 8% σε σχέση με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας.

Η σύγκριση του εξαγωγικού μεγέθους της αξίας το 2019 σε σχέση με το μέσο όρο 5ετίας (2014 – 2018) αποδεικνύει την δυναμική του ελληνικού κρασιού στις αγορές των Τρίτων Χωρών, αφού καταγράφεται μέση αύξηση περισσότερο από 22 %.

Την ανοδική της πορεία συνεχίζει η εξέλιξη της μέσης τιμής μονάδος, ανά εξαγόμενο κιλό οίνου. Το 2019 παρουσιάζει αύξηση κατά 4 % (4,98 €/kg/2019 – 4,79 €/kg/2018), ενώ η αύξηση της μέσης τιμής μονάδος σε σχέση με την προηγούμενη 5ετία ανέρχεται σε 13,7 % (Μέσος Όρος τιμής 5ετίας 4,38 €/kg).