ΧΡΗΜΑΤΑ

Εξισωτική Αποζημίωση: Καταβολή ανειλημμένων υποχρεώσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Καταβλήθηκαν τη Δευτέρα 17 Αυγούστου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ παλιότερες ενισχύσεις του Μέτρου της Εξισωτικής Αποζημίωσης (Μέτρο 211 και Μέτρο 212) στο πλαίσιο των ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Οι ενισχύσεις αφορούν αιτήσεις της περιόδου 2008 – 2015 συνολικού ποσού 1,2 εκατ. € και αφορά τελευταίες εκκρεμότητες των εν λόγω ετών.