χωριο

Εξισωτική Αποζημίωση | Μέτρο 13: Ανακοινώθηκαν οι πίνακες εγκεκριμένων και απορριπτόμενων

Δημοσιεύθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η πρώτη κατάταξη των παραγωγών που αιτήθηκαν στο Μέτρο 13 (Εξισωτικής Αποζημίωσης) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι πίνακες εγκεκριμένων και απορριπτόμενων έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμοι για προσωποποιημένη πληροφόρηση των παραγωγών μέσω της Καρτέλας Αγρότη(→ Μέτρο 13 → 2021 → Ένταξη)

Οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των αποτελεσμάτων από την Δευτέρα 29.11.2021, μέχρι την Παρασκευή 10.12.2021 αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Καρτέλα του Αγρότη».

Επισημαίνεται ότι:

  • οι παραγωγοί που χαρακτηρίστηκαν ως «ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ» από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) απορρίφθηκαν. Οι παραγωγοί που διαφωνούν με το αποτέλεσμα της κατάταξης έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης.
  • ο χαρακτηρισμός της ιδιότητας του «ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ» έχει προκύψει από το τελευταίο αρχείο της Α.Α.Δ.Ε. που χρησιμοποιήθηκε και για την πληρωμή προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης (για την τελική κατάταξη θα χρησιμοποιηθεί το ίδιο αρχείο),
  • οι παραγωγοί που απορρίπτονται ως «ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», «ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (18-67)», «Ο ΑΙΤΩΝ/ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ», «Ο ΑΙΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΜΕ ΔΕΚΑΕΤΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ», «Ο ΑΙΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ» έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης, προκειμένου να προσκομίσουν τα
    απαραίτητα δικαιολογητικά.