φυτοφραχτες-γεωργια

Εξισωτική αποζημίωση | Μέτρο 13: Ποιοι εξαιρούνται από την υποβολή ενστάσεων

Σε συνέχεια διευκρινήσεων που δόθηκαν από τον ΕΦΚΑ στον ΟΠΕΚΕΠΕ και κατόπιν νεότερης επεξεργασίας του αρχείου το οποίο έχει σταλεί από τον εν λόγω φορέα, διαπιστώθηκαν περιπτώσεις παραγωγών που αφορούν συνταξιούχους λόγω θανάτου συζύγου ή γονέα και οι οποίοι θα εξαιρεθούν από τον κωδικό απόρριψης (5) κατά τη 2η κατάταξη των αιτήσεων.

Ο κωδικός απόρριψης 5 είναι: «Ο ΑΙΤΩΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞH»

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα δεν απαιτείται υποβολή ενστάσεων από τους αιτούντες που εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση.