Εξισωτική αποζημίωση: Οι ενταγμένοι και απορριπτόμενοι παραγωγοί – Ενστάσεις έως 11 Δεκεμβρίου

Τη δυνατότητα να διαπιστώσουν αν εγκρίθηκαν για να λάβουν την εξισωτική αποζημίωση (Μέτρο 13) για το έτος 2020 έχουν οι παραγωγοί, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι πίνακες με τους εγκεκριμένους και απορριπτόμενους έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμοι μέσω της Καρτέλας Αγρότη

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων μέχρι την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Καρτέλα του Αγρότη».

Επισημαίνεται ότι:

  • οι παραγωγοί που χαρακτηρίστηκαν ως «ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ» από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) απορρίφθηκαν. Οι παραγωγοί που διαφωνούν με το αποτέλεσμα της κατάταξης έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής,
  • ο χαρακτηρισμός της ιδιότητας του «ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ» έχει προκύψει από το τελευταίο αρχείο της Α.Α.Δ.Ε. που χρησιμοποιήθηκε και για την πληρωμή προκαταβολής της Βιολογικής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας (για την τελική κατάταξη θα χρησιμοποιηθεί το ίδιο αρχείο),
  • οι παραγωγοί που απορρίπτονται ως «ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», «ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (18-67)», «Ο ΑΙΤΩΝ/ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ», «Ο ΑΙΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΜΕ ΔΕΚΑΕΤΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ», «Ο ΑΙΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ» έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.