ellinikigeorgia

Εξισωτική Αποζημίωση – Μέτρο 13: Τα ποσά των ενισχύσεων και τι μειώσεις φέρνει ο νέος χάρτης

Μαζί με την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης είναι γνωστό ότι γίνεται και η υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο Μέτρο 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του ΠΑΑ 2014-2020, γνωστό ως «Εξισωτική Αποζημίωση».

Έτσι, η παράταση που δόθηκε στην υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης αφορά και τις αιτήσεις για το Μέτρο της Εξισωτικής και η οποία είναι η 18η Ιουνίου του 2019.

Από φέτος η Εξισωτική Ενίσχυση θα δοθεί με βάση το νέο χάρτη των μειονεκτικών περιοχών. Ωστόσο, όσοι είχαν γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις μειονεκτικές περιοχές του παλαιού χάρτη και πλέον έχουν τεθεί εκτός των νέων μειονεκτικών περιοχών, θα πάρουν ενισχύσεις οι οποίες όμως θα είναι μειωμένες κατά 20%.

Το Μέτρο 13 αποτελείται από τα παρακάτω υπομέτρα:

  • 13.1: Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές
  • 13.2: Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών.
  • 13.3: Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι ενισχύσεις (ποσά και προϋπολογισμός) ανά υπομέτρο, καθώς και ποιες γεωγραφικές περιοχές καλύπτονται:

Προοδευτική μείωση πληρωμών σύμφωνα με το μέγεθος της εκμετάλλευσης

Σε όλες τις κατηγορίες περιοχών το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης, το οποίο μετά τα 20 εκτάρια μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως:

  • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης έως και 20 εκτάρια: Χορηγείται το 100% της ενίσχυσης.
  • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης 20-25 εκτάρια: Χορηγείται το 80% της ενίσχυσης.
  • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης 25-30 εκτάρια: Χορηγείται το 50% της ενίσχυσης.
  • Για το τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης πέραν των 30 εκταρίων δεν χορηγείται ενίσχυση. Θα ενισχύεται η έκταση μόνο μέχρι τα 30 εκτάρια, ως ανωτέρω.