Αχλάδια

Εχθροί αχλαδιάς: Τα έντομα οπλοκάμπη και κηκιδόμυγα μικρών αχλαδιών

Οπλοκάμπη

Το έντομο ωοτοκεί στον κάλυκα των ανθέων και οι εκκολαπτόμενες προνύμφες ανοίγουν στοές στους αναπτυσσόμενους καρπούς, οι οποίοι πολύ σύντομα μαυρίζουν και πέφτουν.

Ενήλικο οπλοκάμπης

Η ζημιά δεν είναι σοβαρή παρά μόνο αν ο πληθυσμός των ενηλίκων περάσει τα όρια επέμβασης. Παρακολούθηση του ενηλίκου πληθυσμού γίνεται με λευκές (χρωματικές) κολλητικές παγίδες. Ο πληθυσμός φτάνει στα όρια επέμβασης όταν συλλαμβάνονται 20-30 ενήλικα/ παγίδα. Ορισμένες χρονιές οι ζημιές που προκαλούνται από το έντομο μπορεί να είναι σημαντικές.

Συνιστάται η διενέργεια ενός ψεκασμού με κατάλληλο και εγκεκριμένο εντομοκτόνο αμέσως μετά την άνθηση, ΜΟΝΟ σε οπωρώνες που παρουσίασαν προσβολή από το έντομο την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο. Η χημική καταπολέμηση συνδυάζεται με τη καταπολέμηση άλλων εχθρών της αχλαδιάς (αφίδων, ψύλλας, κοκκοειδών), στο βλαστικό στάδιο «πλήρης άνθηση – έναρξη πτώσης πετάλων»

Προσβολή νεαρών αχλαδιών από προνύμφες οπλοκάμπης

Κηκιδόμυγα μικρών αχλαδιών

Οι προνύμφες του εντόμου δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό των νεαρών καρπών και προκαλούν παραμορφώσεις. Οι καρποί στη συνέχεια μαυρίζουν και πέφτουν.

Συνιστάται η διενέργεια ενός ψεκασμού με κατάλληλο και εγκεκριμένο εντομοκτόνο πριν την άνθηση και όταν τα κλειστά άνθη είναι διογκωμένα, μόνο σε οπωρώνες που παρουσίασαν σοβαρή προσβολή από το έντομο την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο.

Προνύμφες του εντόμου

Φυσικοί εχθροί

Τα παράσιτα Υμενόπτερα:
Isostema pyricola, Platygaster lineatus
Tridymus pyricola, Chasmodon apterus