μηχανηματα

Έξυπνη Μεταποίηση: Ενίσχυση έως 75% για την τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεων

Εντός του μήνα και συγκεκριμένα στις 23 Νοεμβρίου ανοίγει το πληροφοριακό σύστημα για την υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Η συνολική Επιχορηγούμενη Δημόσια Δαπάνη της Δράση εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 73,2 εκατ. €.

Tο 70% του προϋπολογισμού της δράσης θα διατεθεί αποκλειστικά στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις, ενώ το 30% θα διατεθεί στις μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις.

Μεταξύ των επιλέξιμων ΚΑΔ είναι και οι παρακάτω:

 • Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος
 • Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
 • Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών
 • Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων
 • Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων – παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου
 • Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων
 • Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής
 • Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών

Επισημαίνεται ότι στην παρούσα πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 250.000 € και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσόν των 6 εκατ. ευρώ.

Θα επιδοτηθούν επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην ενίσχυση της τεχνολογικής υποδομής και την αναβάθμιση του κατασκευαστικού εξοπλισμού με χρήση έξυπνων τεχνολογιών αιχμής με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνον εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Μηχανολογικός εξοπλισμός
 • Δαπάνες για κτίρια
 • Ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών (για εγκαταστάσεις που θα συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό)
 • Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμού
 • Δαπάνες λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής
 • Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών – μελετών
 • Training Προσαρμογή Εργατικού Δυναμικού

Το ποσοστό ενίσχυσης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια και μπορεί να ανέλθει έως και 75%.

Για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις τα ποσοστά ενίσχυσης ξεκινούν από 60%  σε όλες σχεδόν τις Περιφέρειες (εξαιρούνται οι Περιφέρειες Ανατολική Αττική / Δυτική Αττική / Πειραιάς και νήσοι όπου το ποσοστό ενίσχυσης είναι 45% και ο Δυτικός τομέας Αθηνών όπου το ποσοστό ενίσχυσης είναι 35%)

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής:  23/11/2022

Καταληκτική ημερομηνία:  23/01/2023

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία σύνταξης και υποβολής της Αίτησης χρηματοδότησης στη Δράση «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» στα τηλ 2108223059, 2112158960 και στο email: ae@a-athlos.gr