Σιτάρι

Farm Bill: Η χρηματοδότηση της αγροτικής πολιτικής των ΗΠΑ

Ο νόμος “Agriculture Improvement Act of 2018”, γνωστός ως “Farm Bill” έχει, σε 5ετή προγραμματική βάση, αντικείμενο την ενίσχυση του αγροτικού τομέα των Η.Π.Α. (προϊόντα, πιστώσεις, εμπόριο, διατήρηση φυσικών πόρων, έρευνα/ανάπτυξη, διατροφικές προδιαγραφές, βιοενέργεια κ.ά.).

Ο νόμος Farm Bill για την περίοδο 2018-2023 υλοποιείται μέσω σειράς σχετικών πολιτικών και προγραμμάτων με προϋπολογισμό $ 428 δισ. για τα υποχρεωτικά 5ετή προγράμματα, και η ισχύς του εκπνέει στις 30.9.2023, ενώ αναμένεται να ανανεωθεί εντός του 2023 για την επόμενη 5ετή περίοδο.

Ο νόμος υλοποιείται κυρίως μέσω προγραμμάτων του Υπουργείου Γεωργίας, σε έξι τομείς προτεραιότητας: 1) αγροτική οικονομία και αγροτικές κοινότητες, 2) γεωργικά συστήματα και τεχνολογία, 3) υγεία ζωικών πόρων και αγροτικά προϊόντα, 4) βιοενέργεια, φυσικοί πόροι και περιβάλλον, 5) ασφάλεια τροφίμων, υγεία και διατροφή, 6) φυτοϋγειονομικές προδιαγραφές και προϊόντα φυτικής προέλευσης.

Ιστορικά, από το 1933, η νομοθεσία Farm Bill αφορά κυρίως πολιτικές στήριξης της παραγωγής αγροτικών προϊόντων, δηλαδή μηχανισμούς και επίπεδα ομοσπονδιακών ενισχύσεων σε παραγωγούς.

Ως προς τις τρέχουσες διεργασίες στο Κογκρέσο, για την ανανέωση του Farm Bill έτους 2023, πιθανολογείται η εισαγωγή νέων πολιτικών, ιδίως για αντιμετώπιση σειράς ζητημάτων ισότητας μεταξύ των παραγόντων οικονομικής δραστηριότητας με έμφαση στη στήριξη των μικρομεσαίων αγροκτημάτων, των ειδικών καλλιεργειών, των βιολογικών καλλιεργειών, των τοπικών και περιφερειακών εφοδιαστικών αλυσίδων, της υγιεινής διατροφής, της έρευνας, της προστασίας των φυσικών πόρων, και της αγροτικής ανάπτυξης.

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Ουάσιγκτον