κανναβη

Φαρμακευτική κάνναβη: Έγκριση μόνο για καθετοποιημένες μονάδες

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τη φαρμακευτική κάνναβη με σκοπό τη δημιουργία  πλαισίου για την παραγωγή τελικών προϊόντων, επιτρέποντας τη δραστηριοποίηση ιδιωτών στον τομέα αυτό.

Η κάνναβη και οι ουσίες της ταξινομούνται στον πίνακα Β’ ναρκωτικών ουσιών, ο οποίος περιλαμβάνει ουσίες με υψηλό κίνδυνο κατάχρησης. Οι ουσίες αυτές, αν και αξιοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς (κυρίως για την παυσίπονη δράση τους, π.χ. μορφίνη) βρίσκονται κάτω από τον αποκλειστικό έλεγχο προμήθειας, κυκλοφορίας και διάθεσης του κράτους.

Με την εξαίρεση που εισάγεται στο σχέδιο Νόμου, σε ότι αφορά τις ποικιλίες κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% δίνεται υπό αυστηρά κριτήρια η δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα να παράγουν κάνναβη με αποκλειστικό σκοπό την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης για την προμήθεια με αυτά του κρατικού μονοπωλίου και τη διάθεσή τους σε ασθενείς ή την εξαγωγή τους, για ιατρικούς σκοπούς.

Διάκριση βιομηχανικής και φαρμακευτικής κάνναβης

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το είδος κάνναβης είναι ένα και μοναδικό, το Cannabis Sativa L, της οικογένειας Cannabaceae και δε υπάρχει διαχωρισμός σε ινδική κάνναβη ή κοινή κάνναβη ή βιομηχανική ή φαρμακευτική.

Υπάρχουν ωστόσο ποικιλίες με χαμηλή περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ίνας, λαδιού ή άλλων προϊόντων και ονομάζονται για λόγους συντομίας “ποικιλίες βιομηχανικής κάνναβης” καθώς και ποικιλίες με υψηλή περιεκτικότητα σε  τετραϋδροκανναβινόλη που ονομάζονται για λόγους συντομίας “ποικιλίες φαρμακευτικής κάνναβης”.

Έγκριση μόνο για καθετοποιημένες μονάδες

Η έγκριση για την παραγωγή και μεταποίηση προϊόντων κάνναβης θα είναι ενιαία. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει έγκριση λειτουργίας καθετοποιημένης παραγωγικής μονάδας η οποία θα προβαίνει υποχρεωτικά τόσο στην παραγωγή, μέσω της καλλιέργειας ποικιλιών κάνναβης, όσο και στην επεξεργασία για την παραγωγή του τελικού προϊόντος.

Η εν λόγω έγκριση είναι αμεταβίβαστη αποκλειόμενης της ανάθεσης και παραχώρησης οποιασδήποτε δραστηριότητας, σε οποιοδήποτε στάδιο, σε τρίτους. Οι δραστηριότητες στο σύνολό τους (παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση, διάθεση) ασκούνται ενιαία από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν λάβει τη σχετική έγκριση.

Τα προϊόντα είτε θα διατίθενται στο κρατικό μονοπώλιο για ιατρικούς σκοπούς, είτε θα εξάγονται.

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν επιτρέπεται η παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόρος προς σπορά ή/και φυτόριο προς φύτευση) ούτε βεβαίως η διάθεση ή και εμπορία αυτού.

Σε κλειστούς χώρους

Όπως τονίστηκε παραπάνω, για λόγους ασφαλείας και με σκοπό να μην δημιουργείται η ανάγκη μεταφοράς των προϊόντων της καλλιέργειας προς τη μονάδα επεξεργασίας με την έξοδό τους από την εκμετάλλευση, η έκταση για την οποία χορηγείται η έγκριση είναι ενιαία, κατ’ελάχιστον 4 στρέμματα και περιλαμβάνει το χώρο καλλιέργειας, το χώρο μεταποίησης καθώς και οποιονδήποτε άλλο χώρο υποστηρικτικό της μονάδας (χώροι αποθήκευσης, υπόστεγα, κλπ.).

Περιμετρικά η έκταση θα είναι κλειστή ενώ η καλλιέργεια θα βρίσκεται σε κλειστό χώρο με σκοπό να διασφαλίζεται η αποτροπή διαφυγής οσμών ή γύρης.