γεωπονικο-πανε

Φλέγοντα Θέματα Φυτιατρικής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

31 Μαΐου 2016 – Η Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδος διοργανώνει τη 2η Πανελλήνια Συνάντηση Φυτιατρικής στο Συνεδριακό Κέντρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η διοργάνωση θα λάβει χώρα την Τρίτη 31 Μαΐου 2016 από 09.00-18.00 και περιλαμβάνει 4 συνεδρίες, που εστιάζονται σε φλέγοντα θέματα φυτιατρικής όπως αναφέρονται κατωτέρω.

1. Κίνδυνοι από νοσήματα  που μεταδίδονται από τα κουνούπια στην Ελλάδα, όπως η ελονοσία και ο ιός ZIKA, και αντιμετώπισή τους (Ανάδειξη των προβλημάτων και μέτρα αντιμετώπισής των)

2. Προπτυχιακή και Μεταπτυχιακή Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στη Φυτιατρική σε Ελλάδα και παγκοσμίως

3. Προβλήματα από την απόσυρση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην ΕΕ. Η περίπτωση του ζιζανιοκτόνου glyphosate.

4. Θωράκιση της χώρας από επιβλαβείς οργανισμούς φυτοκαραντίνας. Η περίπτωση του βακτηρίου Xyllela fastidiosa – Ανάδειξη του προβλήματος, μέτρα αποφυγής εισόδου και αντιμετώπισής του σε περίπτωση εισόδου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09.00 Προσέλευση Συνέδρων

09.30 Χαιρετισμοί (Οργανωτική Επιτροπή, Πρόεδρος ΦΕΕ, Πρύτανης Γ.Π.Α.)

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Κίνδυνοι από νοσήματα που μεταδίδονται από τα κουνούπια στην Ελλάδα, όπως η ελονοσία και ο ιός ZIKA, και αντιμετώπισή τους (Ανάδειξη των προβλημάτων και μέτρα αντιμετώπισής τους)

10.00 Προεδρείο-Συντονιστής: Εισηγητής Νίκος Εμμανουήλ, Ομ. Καθηγητής, Γ.Π.Α.

10.10 Δρ. Γιώργος Κολιόπουλος, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.
Κουνούπια ως διαβιβαστές (φορείς) εντομομεταδιδόμενων νοσημάτων και η σημασία της εντομολογικής επιτήρησης για την αντιμετώπισή τους

10.30 Γιάννης Βόντας, Αν. Καθηγητής, Γ.Π.Α.
Σύγχρονες τάσεις στη χημική καταπολέμηση των κουνουπιών

10.50-11.20 Συζήτηση-Ανακεφαλαίωση-Προτάσεις

11.20-11.50 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΚΑΦΕΣ

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Προπτυχιακή και Μεταπτυχιακή Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στη Φυτιατρική στην Ελλάδα και παγκοσμίως.

11.50 Προεδρείο-Συντονιστής: Εισηγητής Ανδρέας Καραμάνος, Ομ. Καθηγητής, π. Πρύτανης Γ.Π.Α.

12.00 Αλέκος Πουλοβασίλης, Ομ. Καθηγητής, π. Πρύτανης Γ.Π.Α.
Προπτυχιακή Εκπαίδευση στη Φυτιατρική στο Γ.Π.Α.

12.10 Rafael Jimenez Diaz, Professor, University of Córdoba and Institute of Sustainable Agriculture, CSIC Alameda del Obispo, Spain
Undergraduate and postgraduate studies in Phytiatry in Spain (Προπτυχιακή και Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στη Φυτιατρική στην Ισπανία)

12.30 Επαμεινώνδας Παπλωματάς, Καθηγητής, Αν. Πρύτανης Γ.Π.Α.
Ξενόγλωσσα Μεταπτυχιακά Προγράμματα στη Φυτιατρική

12.50 Ελευθέριος Τζάμος Ομ. Καθηγητής, Γ.Π.Α.
Πρόσφατες Διεθνείς Δράσεις για την Εισαγωγή της Φυτιατρικής στα Πανεπιστήμια (Μια παγκόσμια προσπάθεια)

13.10-13.30 Συζήτηση-Ανακεφαλαίωση-Προτάσεις

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Προβλήματα από την απόσυρση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην ΕΕ. Η περίπτωση του ζιζανιοκτόνου glyphosate.

13.30 Προεδρείο-Συντονιστής-Εισηγητής Δρ. Κώστας Γιαννοπολίτης, Αγροτύπος τ. Ερευνητής ΜΦΙ, Διαδικασία απόσυρσης και παράδοξα

13.50 Μιλτιάδης Γαλάνης Γεωπόνος,
Διαδικασία επανέγκρισης, περίπτωση glyphosate

14.10 Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Ομ. Καθηγητής Α.Π.Θ.,
Αναμενόμενες επιπτώσεις από πιθανή μη επανέγκριση glyphosate

14.30-15.00 Συζήτηση-Ανακεφαλαίωση-Προτάσεις

15.00-16.00 Διάλλειμα-Ελαφρύ γεύμα

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑ:  Θωράκιση της χώρας από επιβλαβείς οργανισμούς φυτοκαραντίνας. Η περίπτωση του βακτηρίου Xyllela fastidiosa – Ανάδειξη του προβλήματος, μέτρα αποφυγής εισόδου και αντιμετώπισής του σε περίπτωση εισόδου.

16.00 Προεδρείο-Συντονιστής-Εισηγητής, Επαμεινώνδας Παπλωματάς, Καθηγητής, Αν. Πρύτανης Γ.Π.Α.

16.10 Πολύμνια Αντωνίου Αν. Καθηγήτρια, Γ.Π.Α.,
Το Σύμπλοκο της Ταχείας Παρακμής των Ελαιόδεντρων

16.30 Δημήτριος Γκούμας, Καθηγητής, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ,
Αποτελέσματα Επισκοπήσεων στην Ελλάδα

16.50 Δρ. Αντώνιος Τσαγκαράκης, ΕΕΔΙΠ, Γ.Π.Α.,
Έντομα Φορείς του βακτηρίου στην Ελλάδα

17.10-18.00 Συζήτηση-Ανακεφαλαίωση-Προτάσεις