Δάση

Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών ΔΣ

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των άμισθων Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (τριετής θητεία με δυνατότητα ανανέωσης) απευθύνει ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτης Φάμελλος.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά τις παρακάτω υπό-περιπτώσεις της περ. α
της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4519/2018:

 • δδ) δύο (2) εκπρόσωποι «της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και εν γένει επιστημονικής
  κοινότητας ή στελέχη δημόσιων υπηρεσιών και φορέων, με εμπειρία σε σχετικά θέματα, με
  τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
  Ενέργειας»,
 • εε) ένας (1) εκπρόσωπος «μη κυβερνητικών οργανώσεων, που σύμφωνα με το καταστατικό τους έχουν ως αντικείμενο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και διαθέτουν προηγούμενη τεκμηριωμένη εμπειρία σε σχετικά θέματα, με τον αναπληρωτή του»,
 • στστ) ένας (1) εκπρόσωπος «των παραγωγικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του προστατευτέου αντικειμένου, με τον αναπληρωτή του».

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν επιστημονική ή/και επαγγελματική εμπειρία στον τομέατης διαχείρισης και προστασίας ειδών και οικοτόπων και γενικά στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ισόρροπης με αυτό τοπικής ανάπτυξης. Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία που τυχόν διαθέτουν σε διοικητικά και άλλα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των ΦΔΠΠ.

Οι υποψήφιοι της ως άνω περίπτωσης δδ και οι φορείς των περιπτώσεων εε και στστ, που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, όπου θα αναφέρουν συγκεκριμένα τον ΦΔΠΠ στον οποίο επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν (μέχρι 2 ΦΔΠΠ, και με σύντομη αναφορά των λόγων για τους οποίους επιλέγουν τη/τις συγκεκριμένη/ες περιοχή/ές, καθώς επίσης και εάν ενδιαφέρονται για τον ορισμό τους στη θέση του προέδρου).

Ειδικά για τις αιτήσεις των περιπτώσεων εε και στστ, με τις οποίες οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ και οιπαραγωγικοί φορείς θα ορίσουν εκπροσώπους, θα πρέπει να αναγράφουν κατ’ ελάχιστον το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου και πατρώνυμο, ΑΔΤ, ιδιότητα, θέση και επαγγελματική
εμπειρία.

Οι υποψήφιοι της ως άνω περίπτωσης δδ καλούνται να υποβάλλουν και βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται η εμπειρία και οι γνώσεις τους.

Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά σημειώματα θα στέλνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
m.karaiskou@prv.ypeka.gr με κοινοποίηση στο γραφείο Αν. Υπ. ΠΕΝ (yper@ypen.gr).

Η πρόσκληση αφορά τους παρακάτω 36 Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ):

 • «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης»
 • «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου»
 • «Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης»
 • «Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων»
 • «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου»
 • «Φορέας Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής»
 • «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου – Βορείων Σποράδων»
 • «Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας– Ισμαρίδας και Θάσου»
 • «Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας»
 • «Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων»
 • «Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου – Λευκάδας»
 • «Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς και Κυπαρισσιακού Κόλπου»
 • «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου»
 • «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών»
 • «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου»
 • «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου»
 • «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης»
 • «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού»
 • «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας»
 • «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου»
 • «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Καλαμά – Αχέροντα – Κέρκυρας»
 • «Φορέας Διαχείρισης Χελμού – Βουραϊκού»
 • «Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης»
 • «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου»
 • «Φορέας Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα
  Πηνειού»
 • «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα, Υμηττού και Νοτιοανατολικής
  Αττικής»
 • «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου»
 • «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και
  Μετεώρων»
 • «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρα – Πάικου – Βερμίου»
 • «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας»
 • «Φορέας Διαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου»
 • «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ευβοίας»
 • «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νότιας Πελοποννήσου – Κυθήρων»
 • «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων»
 • «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βορείου Αιγαίου»
 • «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης»