Φυτεμένα

Φυτεμένα Δώματα/Κάθετες Φυτεύσεις

Δείτε παρακάτω τη Δομή του Μαθήματος

Τα φυτεμένα δώματα αποτελούν την πλέον ενδεδειγμένη λύση στο πρόβλημα της έλλειψης χώρων πρασίνου και αναψυχής στις ελληνικές μεγαλουπόλεις, γεγονός άμεσα συνδεδεμένο με την υποβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης. Τα φυτεμένα δώματα επιφέρουν σημαντικά περιβαλλοντικά, ενεργειακά κι οικονομικά οφέλη. Για την άρτια κατασκευή τους απαιτείται εξειδικευμένη γνώση, λεπτομερής μελέτη, εγκατάσταση ειδικής υποδομής κι επιλογή κατάλληλου φυτικού υλικού.

Οι κάθετες φυτεύσεις αποτελούν μία από τις πιο καινοτόμες και δημοφιλείς τάσεις στο χώρο της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. Στο εξωτερικό εφαρμόζονται ευρέως με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών κατασκευής και θεωρούνται ως μία από τις πλέον ενδεδειγμένες, καλαίσθητες κι οικολογικές λύσεις για το αστικό τοπίο.

Το παρόν μάθημα απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου (γεωπόνους, κηπουρούς, αρχιτέκτονες τοπίου, μηχανικούς, κ.α.), αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να ασχοληθεί με την περιβαλλοντική αναβάθμιση των κτιρίων. Σε αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι παράμετροι για την άρτια μελέτη και κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και κάθετων φυτεύσεων. Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική γνώση του αντικειμένου για εφαρμογές σε επαγγελματικό επίπεδο.

Πληροφορίες για την e-Γεωργική Εκπαίδευση της Ελληνικής Γεωργίας εδώ

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α. ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ

1. Εισαγωγικά

 • Τα  φυτεμένα δώματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό – Συγκριτικά δεδομένα
 • Ιστορική αναδρομή – Εξέλιξη και προοπτικές
 • Παραδείγματα κατασκευής φυτεμένων δωμάτων
 • Πλεονεκτήματα κατασκευής φυτεμένων δωμάτων
 • Κατηγορίες και τύποι φυτεμένων δωμάτων – Παραδείγματα διαφόρων τύπων
 • Βιοκλιματική λειτουργία φυτεμένων δωμάτων – Ενεργειακά οφέλη στα κτήρια

2. Μελέτη κατασκευής φυτεμένου δώματος

 • Σκοπιμότητα και παράμετροι μελέτης – Κριτήρια επιλογής τύπου
 • Τεχνικές Υποχρεώσεις σύνταξης μελέτης
 • Κατευθυντήριες οδηγίες για τη σύνταξη μελέτης φυτεμένου δώματος
 • Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 • Βασικές αρχές σχεδιασμού
 • Παραδείγματα μελετών κατασκευής και διαμόρφωσης φυτεμένων δωμάτων

3. Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων

 • Στάδια κατασκευής
 • Προετοιμασία και κατασκευή υπόβασης (Θερμομόνωση, ρύσεις, στεγάνωση)
 • Κατασκευή υποδομής

– Υλικά διαστρωμάτωσης (Επιλογή, ιδιότητες, μεθοδολογία εγκατάστασης)

– Τεχνολογία κατασκευής

 • Εγκατάσταση αποστραγγιστικού δικτύου – Εξειδικευμένα συστήματα
 • Ειδικός εξοπλισμός – Εγκατάσταση
 • Ειδικό εδαφικό υπόστρωμα φυτεμένων δωμάτων

– Τύποι – Ιδιότητες – Σύσταση και ιδιότητες υλικών μίγματος

– Τοποθέτηση & διάστρωση – Διατάξεις στήριξης

 • Αρχιτεκτονική διαμόρφωση φυτεμένων δωμάτων

– Υλικά κι εξοπλισμός – Ειδικές κατασκευές

– Παραδείγματα αρχιτεκτονικών διαμορφώσεων και λεπτομερειών κατασκευής

 • Επίδειξη κατασκευής φυτεμένου δώματος

4. Φύτευση φυτεμένου δώματος

 • Κριτήρια επιλογής κατάλληλου φυτικού υλικού – Επιλογή φυτικού υλικού ανά τύπο
 • Φυτικό υλικό και προδιαγραφές
 • Είδη φυτών – Επιλογή φυτών ανά περίπτωση
 • Εγκατάσταση φυτικού υλικού

– Τεχνικές και εξοπλισμός φύτευσης

5. Άρδευση φυτεμένων δωμάτων

 • Σχεδιασμός δικτύου άρδευσης

– Παράμετροι σχεδιασμού – Υπολογισμός υδατικών αναγκών

 • Υλικά και εξοπλισμός δικτύου άρδευσης
 • Εγκατάσταση δικτύου άρδευσης
 • Μέθοδοι άρδευσης – Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μεθόδου

 6. Συντήρηση φυτεμένων δωμάτων

 • Έλεγχος και συντήρηση του συστήματος υποδομής
 • Συντήρηση του δικτύου άρδευσης
 • Συντήρηση φυτικού υλικού – Απαιτήσεις συντήρησης ανά τύπο φυτεμένου δώματος

 7. Προδιαγραφές φυτεμένων δωμάτων και Νομοθεσία

 • Διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα – Διεθνείς φορείς
 • Πιστοποίηση υλικών
 • Ελληνικό και διεθνές νομοθετικό πλαίσιο

– Νέος Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός – Κίνητρα κατασκευής φυτεμένων δωμάτων

– Προβλήματα κι ελλείψεις στο ισχύον θεσμικό καθεστώς στην Ελλάδα

8. Προγράμματα χρηματοδότησης

 • Παρουσίαση προγραμμάτων – Φορείς υλοποίησης – Προϋποθέσεις ένταξης
 • Προβλήματα και δυσχέρειες εφαρμογής

9.  Ασκήσεις

 • Μελέτες περίπτωσης κατασκευής φυτεμένων δωμάτων

– Επιλογή τύπου, υλικών, εξοπλισμού και φυτών – Μεθοδολογία εγκατάστασης

– Προμετρήσεις υλικών

 • Μελέτη περίπτωσης άρδευσης φυτεμένου δώματος

 

Β. ΚΑΘΕΤΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ

1. Εισαγωγικά

 • Ιστορική αναδρομή – Εξέλιξη στην κατασκευή κάθετων φυτεύσεων
 • Πλεονεκτήματα κάθετων φυτεύσεων – Προβλήματα κατασκευής και συντήρησης.
 • Βιοκλιματική λειτουργία κάθετων φυτεύσεων – Ενεργειακά οφέλη στα κτήρια.
 • Παραδείγματα κάθετων φυτεύσεων

2. Κατασκευή κάθετων φυτεύσεων

 • Τύποι κάθετων φυτεύσεων και τεχνικές κατασκευής.
 • Υλικά κι εξοπλισμός
 • Φυτά κατάλληλα για κάθετες φυτεύσεις

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

testimonials

Ως Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε με ενδιέφερε πάντα η δόμηση σε αρμονία με το περιβάλλον. Η απουσία φύτευσης στα πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα φέρνει την ανάγκη για τη δημιουργία τέτοιων χώρων. Ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίσω αυτό το νέο, για τη χώρα μας, και τόσο ενδιαφέρον αντικείμενο ήταν η Ελληνική Γεωργία και δεν σας κρύβω ότι μου περάσατε το “μικρόβιο” για την ελληνική γη..στο να την γνωρίσω και να την αγαπήσω περισσότερο.Και ποιος ξέρει ίσως στο μέλλον να ασχοληθώ ενεργά μαζί της – Πατσαχάκη Εύη
Λένε καμιά φορά ότι η πρώτη εντύπωση είναι καθοριστική. Έτσι έγινε και μάλλον έβαλε το χέρι του και ο καθηγητής του μαθήματος ”Κάθετες φυτεύσεις”. Απλά άψογος. Είμαι απολυτά ευχαριστημένος με όλα.- Σμαραγδάκης Μιλτιάδης
Συμμετείχα στο σεμινάριο των φυτεμένων δωμάτων – κάθετων φυτεύσεων. Θα πω ότι ήταν ένα πλήρες μάθημα, το οποίο με κάλυψε απόλυτα τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο λόγω των παραδειγμάτων και των πραγματικών δεδομένων που αναλύθηκαν σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Πολύ καλή η επικοινωνία με τον εισηγητή του μαθήματος, μας μετέδωσε απόλυτα όλες τις γνώσεις του, αλλά και τις προσωπικές του εμπειρίες από την ενασχόλησή του με την κατασκευή φυτεμένων δωμάτων.- Σπαθάκης Βαγγέλης