μελισσα

Φυτοφάρμακα: Μείωση του ορίου καταλοίπων με στόχο την προστασία των μελισσών

Την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση των ανώτατων ορίων καταλοίπων δύο νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων που είναι γνωστό ότι έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στις μέλισσες υποστήριξαν τα κράτη μέλη.

Οι αξιολογήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια των Τροφίμων δείχνουν ότι οι ουσίες clothianidin (κλοθειανιδίνη) και thiamethoxam (θειαμεξοθάμη) ενέχουν υψηλό κίνδυνο για τους επικονιαστές. Για τον λόγο αυτό, η χρήση τους σε εξωτερικούς χώρους είχε ήδη απαγορευθεί στην ΕΕ το 2018.

Όσον αφορά τις εισαγωγές τροφίμων και ζωοτροφών, οι νέοι κανόνες θα μειώσουν τα υφιστάμενα ανώτατα όρια καταλοίπων όσον αφορά τις εν λόγω ουσίες στο χαμηλότερο επίπεδο που επιτρέπει τη μέτρησή τους με τις τελευταίες τεχνολογίες.

Τα νέα ανώτατα όρια καταλοίπων θα ισχύουν για τα τρόφιμα που παράγονται στην ΕΕ — για τα οποία το ανώτατο όριο είναι ήδη πολύ χαμηλό — και για τα τρόφιμα που εισάγονται από τρίτες χώρες.

Επισημαίνεται ότι θα είναι η πρώτη φορά που μειώνονται τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων. Μόλις τεθούν σε εφαρμογή οι κανόνες, τα εισαγόμενα προϊόντα δεν θα επιτρέπεται πλέον να περιέχουν κατάλοιπα αυτών των δύο νεονικοτινοειδών.

Εάν τα δύο θεσμικά όργανα δεν προβάλλουν αντιρρήσεις, ο κανονισμός θα εκδοθεί στις αρχές του 2023.

Περισσότερες πληροφορίες για τα νεονικοτινοειδή μπορείτε να βρείτε εδώ.