αμυγδαλια

Φυτόφθορα – Αμυγδαλιά: Καλλιεργητικά μέτρα για την προστασία του κορμού

O μύκητας μεταδίδεται από το έδαφος στο λαιμό του δένδρου και ευνοείται από την ύπαρξη τραυμάτων στο σημείο εμβολιασμού ή στις ρίζες των δένδρων.

Η ζημιά εκδηλώνεται αργά την άνοιξη την εποχή της έναρξης της βλάστησης. Τα δένδρα σταματούν να βλαστάνουν τα φύλλα τους γίνονται μικρά χλωρωτικά και προοδευτικά παρατηρούνται ξηράνσεις κλάδων, βλαστών και όταν είναι μικρά ξηραίνονται.

Ο μύκητας φυτόφθορα ευνοείται από την υψηλή υγρασία που ενδέχεται να υπάρχει κοντά στο λαιμό του δένδρου.

Για την αντιμετώπιση της ασθένειας συνιστάται:

  • Το ξελάκωμα των δένδρων και καθάρισμα των ζιζανίων γύρω από τον κορμό.
  • Να γίνει επάλειψη του κορμού των δένδρων από το σημείο λίγο κάτω από την επιφάνεια του εδάφους μέχρι το σημείο διακλάδωσης των βραχιόνων με πυκνό βορδιγάλειο πολτό.
  • Ψεκασμός των δένδρων με κατάλληλα και εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα για τη φυτόφθορα.