καστανια

Φυτόφθορα Καστανιά: Τα καλλιεργητικά μέτρα πριν και μετά την εμφάνιση της ασθένειας

Η ασθένεια της φυτόφθορας στην καστανία μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του φυτικού κεφαλαίου και αδυναμία ανανέωσης των δένδρων, λόγω του ότι αυτή παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο έδαφος.

Αν και η εξάπλωσή της είναι αργή, η καταπολέμησή της είναι δύσκολη και βασίζεται κυρίως στη λήψη προληπτικών μέτρων.

Συμπτώματα

Χαρακτηριστικό σύμπτωμα της ασθένειας είναι η παρουσία στο λαιμό ή στις χονδρές ρίζες σκοτεινών ή μαύρων κηλίδων και εκροή υγρού σαν μελάνι, απ’ όπου πήρε και την ονομασία μελάνωση.

Μεταξύ φλοιού και ξύλου παρατηρείται καστανός ως μαύρος μεταχρωματισμός. Το φυτό εξασθενίζει και τελικά αποξηραίνεται.

Προληπτικά μέτρα

Σημαντικό προληπτικό μέτρο είναι η χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού.

Επίσης, ο εμβολιασμός να γίνεται σε μεγάλο ύψος (70 εκ. για τη φιστικιά) από την επιφάνεια του εδάφους, ώστε να μην φθάνουν το νερό και οι σταγόνες της βροχής από το έδαφος στο εμβόλιο.

Για την αποφυγή υγρασίας στη βάση του κορμού θα πρέπει:

  • Η άρδευση να γίνεται με σταγόνες. Διαφορετικά θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μη βρέχεται ο κορμός.
  • Καταστροφή αυτοφυούς βλάστησης.
  • Να μην συσσωρεύται χώμα γύρω από τη βάση του κορμού και στις ρίζες.
  • Καλή αποστράγγιση του δενδροκομείου.

Θα πρέπει να αποφεύγεται η δημιουργία πληγών, οι οποίες ευνοούν τις μολύνσεις. Ωστόσο, επειδή αδιόρατες ρωγμές από ελαφρές παγωνιές του χειμώνα είναι αναπόφευκτες, καλό είναι να γίνεται επάλειψη του κορμού μέχρι ένα μέτρο ύψος και λίγο κάτω από την επιφάνεια του εδάφους με βορδιγάλειο πάστα, το φθινόπωρο και νωρίς την άνοιξη, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που το σημείο εμβολιασμού είναι χαμηλά. Αν η εφαρμογή της βορδιγαλείου πάστας είναι δύσκολη, μπορεί να εφαρμοστεί ψεκασμός με ένα άλλο χαλκούχο μυκητοκτόνο στην ισχυρότερη δόση που συνιστάται από τον παρασκευαστή.

Τέλος να αποφεύγεται η μεταφορά μολυσμένου εδάφους. Γι’ αυτό τα εργαλεία θα πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά και να απαλλάσσονται από χώμα ή ξύλα που βρίσκονται κολλημένα σ’ αυτά.

Μέτρα μετά την εμφάνιση της ασθένειας

Τα ύποπτα προσβολής δένδρα πρέπει να ξελακώνονται και να εξετάζονται στην περιοχή του λαιμού. Εάν είναι ελαφρώς προσβεβλημένα, θα πρέπει να γίνεται καθαρισμός με μαχαίρι της μεταχρωματισμένης περιοχής, μαζί με μια ζώνη 2 εκ. από τους γύρω υγιείς ιστούς. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ακολουθεί απολύμανση των πληγών με βορδιγάλειο πάστα και μετά το στέγνωμα αυτής, επάλειψη με ένα προστατευτικό πληγών.

Σε περίπτωση ξερών ή έντονα προσβεβλημένων δένδρων θα πρέπει να γίνεται εκρίζωση και απομάκρυνσή τους μαζί με τις ρίζες. Στη συνέχεια το έδαφος θα πρέπει να απολυμαίνεται προτού φυτευθεί άλλο δένδρο.

Πληροφορίες και εικόνα από Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων