ροδακινια

Φυτοπροστασία Πυρηνόκαρπων: Η καιρική αστάθεια ευνοεί τις μυκητολογικές ασθένειες

Οι καλλιέργειες των πυρηνόκαρπων ανάλογα με το είδος, την ποικιλία και την περιοχή, βρίσκονται από το βλαστικό στάδιο της άνθησης, ως το στάδιο της καρπόδεσης και της πρώτης ανάπτυξης των καρπών.

Αυτά τα βλαστικά στάδιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε προσβολές κυρίως από μυκητολογικές ασθένειες.

Οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα ασταθείς, καθώς σύντομες περίοδοι καλοκαιρίας συνοδεύονται από ψυχρό, βροχερό, υγρό, ανεμώδη και ομιχλώδη καιρό.

Αυτή η καιρική αστάθεια θεωρείται καταστροφική για την ομαλή εξέλιξη των καλλιεργειών και ιδιαίτερα για την ομαλή καρπόδεση και την ανάπτυξη των νεαρών καρπών, ενώ ευνοεί μυκητολογικές και βακτηριολογικές ασθένειες, οι οποίες ανάλογα με το παθογόνο, την ευαισθησία της ποικιλίας και το ιστορικό της καλλιέργειας, μπορεί να πάρουν επιδημική μορφή και να προκαλέσουν σοβαρή καταστροφή στην παραγωγή.

Για τους λόγους αυτούς το Περ/κο Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου συστήνει τη συνέχιση της προστασίας των καλλιεργειών από τις παρακάτω ασθένειες:

 • ΦΑΙΑ ΣΗΨΗ (ΜΟΝΙΛΙΑ)
  (ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ─ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ─ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ─ΚΕΡΑΣΙΑ─ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ)
 • ΚΟΡΙΝΕΟ
  (ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ─ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ─ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ─ΚΕΡΑΣΙΑ─ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ)
 • ΕΞΩΑΣΚΟΙ
  (ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ─ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ─ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ)
 • ΣΚΩΡΙΑΣΗ
  (ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ─ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ─ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ─ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ)
 • ΚΥΛΙΝΔΡΟΣΠΟΡΙΩΣΗ
  (ΚΕΡΑΣΙΑ─ΒΥΣΣΙΝΙΑ)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να αποφεύγονται ψεκασμοί με μελισσοτοξικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα κατά τη διάρκεια της άνθησης και όπου αυτό είναι αναγκαίο να γίνονται οι ψεκασμοί κατά τις απογευματινές ώρες.

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.

Πληροφορίες από δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων Περ/κο Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου