Σε εγκυκλίους που απέστειλε το τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής...

Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα: Οδηγίες για την ετικέτα και συσκευασία

Σε εγκυκλίους  που απέστειλε το τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς τους αρμόδιους φορείς, στις 1-4-2013 και στις 26-6-2013, δίνονται οδηγίες σχετικά με τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Διαβάστε τις εγκυκλίους εδώ και εδώ.