κοτες

Γαλλία: Η αύξηση της κατανάλωσης απειλεί την αυτάρκεια της αγοράς πουλερικών

Διαρκή αύξηση παρουσιάζει η κατανάλωση πουλερικών στη Γαλλία τις τελευταίες δεκαετίες και μάλιστα με ρυθμό κατά πολύ υψηλότερο από την αύξηση της παραγωγής. Παρόλο αυτά η Γαλλία συνεχίζει να παρουσιάζει αυτάρκεια στο κρέας πουλερικών σε ποσοστό 100%, παρά την κατακόρυφη μείωση από το επίπεδο του 160% πριν από περίπου 10 έτη.

Ειδικότερα στην αγορά κοτόπουλου, η αύξηση της κατανάλωσης σε συνδυασμό με την απώλεια της ηγετικής θέσης της Γαλλίας ως προς την παραγωγή κοτόπουλου, έχουν οδηγήσει τη χώρα σήμερα να εισάγει το 44% του κρέατος κοτόπουλου που καταναλώνει.

Σύμφωνα με στοιχεία του Γαλλικού Τεχνικού Ινστιτούτου Πουλερικών (Institut Technique de l’Aviculture – ITAVI), η γαλλική παραγωγή πουλερικών γνώρισε σημαντική άνοδο μέχρι το 2000. Έκτοτε και έως το 2006, έτος της κρίσης της γρίπης των πτηνών, η παραγωγή ακολούθησε αξιοσημείωτη μείωση, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι πολλές εξαγωγικές αγορές έκλεισαν, και παρέμεινε σε αυτά τα επίπεδα έως το 2016.

Στη Γαλλία το κόστος παραγωγής είναι κατά 2,7% υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ. Στη χώρα λειτουργούν συνολικά 109 εκκολαπτήρια, τα οποία παράγουν περί τα 1,1 δισεκατομμύρια πουλερικά την ημέρα. Επιπλέον, υφίστανται 76 εγκεκριμένα σφαγεία, στα οποία αντιστοιχεί κύκλος εργασιών 7,04 δισ. ευρώ.

Οι γαλλικές εξαγωγές πουλερικών

Ως προς τις αγορές προορισμού των γαλλικών εξαγωγών πουλερικών, το 60% των γαλλικών εξαγωγών πουλερικών κατευθύνεται προς τις λοιπές χώρες-μέλη της Ε.Ε. και το 40% προς τρίτες χώρες.

Την πρώτη θέση μεταξύ των αγοραστών γαλλικών πουλερικών κατέχει η Γερμανία, με μερίδιο 17,4% επί των συνολικών γαλλικών εξαγωγών και ακολουθεί η Σαουδική Αραβία με μερίδιο 14,2%, το Βέλγιο (12,6%), η Ισπανία (7%) και το Ην. Βασίλειο (5,6%).

Ειδικότερα, όσον αφορά τις γαλλικές εξαγωγές κοτόπουλου, στις πρώτες θέσεις μεταξύ των αγοραστών εμφανίζονται σταθερά οι Γερμανία, Βέλγιο, Ην.Βασίλειο, Ολλανδία, Ελβετία και Ισπανία.

Η εντυπωσιακή αύξηση των εισαγωγών κοτόπουλου

Εξέλιξη παραγωγής, κατανάλωσης και αυτάρκειας γαλλικής αγοράς πουλερικών 1970-2016

Σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο κατά κεφαλήν κατανάλωσης πουλερικών (23,4 κιλά) στην Ευρώπη, βρίσκεται η κατανάλωση στη Γαλλία (27,7 κιλά) με το κρέας πουλερικών να είναι το δεύτερο πιο δημοφιλές σε κατανάλωση κρέας.

Η κατανάλωση πουλερικών στη Γαλλία εμφανίζει μία διαρκή αύξηση τις τελευταίες δεκαετίες, με ρυθμό κατά πολύ υψηλότερο από την αύξηση της παραγωγής. Ως αποτέλεσμα, η αυτάρκεια της γαλλικής αγοράς πουλερικών παρουσιάζει κατακόρυφη μείωση.

Η εξέλιξη στην γαλλική παραγωγή και τις εξαγωγές κοτόπουλου σε σύγκριση με την εξέλιξη στην εγχώρια κατανάλωση και τις εισαγωγές κατά τα τελευταία 25 χρόνια.

Παρόμοια είναι η εικόνα και σε ότι αφορά, πιο συγκεκριμένα, το κοτόπουλο. Η αύξηση της κατανάλωσης σε συνδυασμό με την απώλεια της ηγετικής θέσης της Γαλλίας ως προς την παραγωγή κοτόπουλου, έχουν οδηγήσει τη χώρα σήμερα να εισάγει το 44% του κρέατος κοτόπουλου που καταναλώνει.

Αποτέλεσμα, οι εισαγωγές πουλερικών της Γαλλίας αυξήθηκαν κατά 72% ενώ οι εισαγωγές κοτόπουλου σημείωσαν ακόμα πιο θεαματική αύξηση της τάξης του 85,6%

Σε επίπεδο χωρών, οι 5 πρώτοι προμηθευτές της Γαλλίας διαμορφώνονται ως εξής:

  • Βέλγιο
  • Ολλανδία
  • Πολωνία
  • Γερμανία
  • Ισπανία

Η Ελλάδα εμφανίζεται στην τελευταία θέση μεταξύ των προμηθευτών της Γαλλίας σε κρέας πουλερικών, έχοντας πραγματοποιήσει σχεδόν μηδενικές εξαγωγές.

Στοιχεία από έκθεση του γραφείου Ο.Ε.Υ. της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι