γεωπονικο-πανε

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο: Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Επιμορφωτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ

Την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Επιμορφωτών και τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για την ένταξη κάθε ενδιαφερόμενου, ανακοίνωσε το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι δραστηριότητες  του Κέντρου είναι:

  • Επιμόρφωση και κατάρτιση, επικαιροποίηση – εμβάθυνση και διεύρυνση των γνώσεων,  των αποφοίτων ανωτάτης εκπαίδευσης, κάθε ηλικίας, στις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά και σε διεπιστημονικά πεδία τα οποία αναπτύσσονται σήμερα με ταχείς ρυθμούς.
  • Επιμόρφωση και κατάρτιση ανέργων που θα επιθυμούσαν να δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή τομέα καθώς και ανέργων που αναζητούν απασχόληση σε επιχειρήσεις που συνδέονται με τα τρόφιμα και τις υπηρεσίες.
  • Ανάπτυξη προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κατάρτισης η οποία αποδεσμεύει διδάσκοντες και καταρτιζόμενους από το χρόνο και το χώρο.
  • Ανάπτυξη και παραγωγή πρότυπου εγκεκριμένου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. Έρευνα στις μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων με στόχο την απόκτηση τεχνογνωσίας.
  • Προγραμματικές Συμφωνίες με Δημόσιους και μη Κρατικούς Φορείς, (με τις Περιφέρειες, τους Δήμους, τους Εκπαιδευτικούς και Επαγγελματικούς Φορείς, με τα Κοινωφελή Ιδρύματα), με σκοπό την διάγνωση αναγκών σχετικά με την επιμόρφωση, επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού. Επιπρόσθετα θα υποστηρίζεται η Συμβουλευτική καθώς και η Διαπολιτισμική εκπαίδευση και υποστήριξη προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού.
  • Συμμετοχή σε δράσεις επιμόρφωσης προσωπικού επιχειρήσεων και διαρθρωτικής προσαρμογής. Αφορά δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα παραγωγής, των επιχειρήσεων τροφίμων, των χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων (Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Επενδυτικές Εταιρείες), των επιχειρήσεων εστίασης και γαστρονομίας, των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις μεταφορές (Logistics), των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ποιοτικό έλεγχο, στην πιστοποίηση και στις συσκευασίες, καθώς και των επιχειρήσεων οι οποίες εφαρμόζουν επιχειρηματικά σχέδια αναδιάρθρωσης.
  • Υποστήριξη δράσεων για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας μέσω επιχειρηματικών σχεδίων από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (φοιτητές, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, μέλη ΔΕΠ). Τα προγράμματα αυτά θα στηρίζονται από το Innovinagri που είναι η βασική δομή της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και οι προϋποθέσεις ένταξης στο μητρώο, περιγράφονται στον Κανονισμό Μητρώου Εκπαιδευτών εδώ.