Συνεργασία

Γεωπόνοι ως Ιδιώτες Συνεργάτες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

Τη δυνατότητα να εργαστούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στην Ετήσια Γεωργική Έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) έχουν αποκλειστικά γεωπόνοι Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι γεωπόνοι μπορεί να είναι ιδιώτες ή ιδιωτικοί υπάλληλοι, ηλικίας 22-67 ετών, με γνώση Η/Υ (Microsoft Office Excel).

Οι αιτήσεις, για την εγγραφή στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2018 εδώ.

Το έργο των Ιδιωτών Συνεργατών που θα απασχοληθούν στην Ετήσια Γεωργική Έρευνα περιλαμβάνει συλλογή στοιχείων από διοικητικές πηγές (Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, ΟΠΕΚΕΠΕ, Δ/νσεις Αλιείας, Δ/νσεις Κτηνιατρικής, Υπηρεσίες Εγγείων Βελτιώσεων κ.λπ.), καθώς και από οποιαδήποτε άλλη πηγή που διαθέτει σχετικά στοιχεία, με επιτόπιες επισκέψεις και με τη συμπλήρωση βοηθητικών ερωτηματολογίων (σε αρχεία excel).

Πολλές φορές, είναι απαραίτητες οι επισκέψεις για προσωπική συνέντευξη σε παραγωγούς γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Περισσότερες πληροφορίες για την επιλογή Ιδιωτών Συνεργατών για την Ετήσια Γεωργική Έρευνα καθώς και όλες τις Έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ θα βρείτε εδώ