Γεωργικές Συμβουλές | Υπομέτρο 2.1: 1η τροποποίηση της Πρόκλησης

Αναρτήθηκε στη διαύγεια η 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 2.1-Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα.

Δείτε τις αλλαγές στην Πρόσκληση εδώ.