γεωπονοι-ασθενειες

Γεωργικοί Σύμβουλοι: Νέα προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων

Έως τις 22 Οκτωβρίου 2021 θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την πιστοποίησή τους ως Γεωργικοί Σύμβουλοι και την εγγραφή τους στο Μητρώο οι ενδιαφερόμενοι, μετά τη νέα παράταση που ανακοίνωσε ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η παράταση αφορά την υποβολή αιτήσεων όχι μόνο όσον επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Γεωργικοί Σύμβουλοι και να εγγραφούν στο σχετικό Μητρώο αλλά επίσης και στους ήδη εγγεγραμμένους στο Μητρώο Γ.Σ. που επιθυμούν και δύνανται, βάσει του βασικού τίτλου σπουδών τους, να πιστοποιηθούν σε επιπλέον θεματικά πεδία και τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Γ.Σ. στο 9ο θεματικό πεδίο «Συμβουλές για το σχεδιασμό της εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης», που επιθυμούν να διατηρήσουν την πιστοποίησή τους στο εν λόγω θεματικό πεδίο.

Επισημαίνεται ότι, λόγω αλλαγής του θεσμικού πλαισίου του Σύστηματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (πρότυπα σειράς AGRO 2), για τη διατήρηση της πιστοποίησης είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση του σχετικού προγράμματος επιμόρφωσης. Σε αντίθετη περίπτωση αναστέλλεται  η πιστοποίηση των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Γ.Σ., στο εν λόγω θεματικό πεδίο, έως την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος επιμόρφωσης.

Οι αιτήσεις  των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά,  στη διαδικτυακή εφαρμογή του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις  εδώ.