γεωργια

Γεωργικοί Σύμβουλοι: Τον Ιανουάριο η Πρόσκληση των 80 εκατ. € – Πιστοποίηση επιπλέον Γ.Σ.

Εντός του Ιανουαρίου θα εκδοθεί η πρόσκληση των Γεωργικών Συμβουλών σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι του μέτρου είναι μόνο οι Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών και όχι μεμονωμένοι πιστοποιημένοι Γεωργικοί Σύμβουλοι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΛΓΟ- Δήμητρα συνολικά 98 νομικά πρόσωπα και 14 ατομικές επιχειρήσεις πιστοποιήθηκαν και εγγράφονται στο Μητρώο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών.

Ο περισσότεροι εγκεκριμένοι Φορείς εντοπίζονται στην Κεντρική Μακεδονία (23) και ακολουθούν Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (14), Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία και Αττική (13) και Κρήτη (12).

Από τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος προκύπτει ότι 466 πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Γεωργικοί Σύμβουλοι, διαφόρων ειδικοτήτων, η πλειονότητα των οποίων είναι Γεωπόνοι ΠΕ και Τεχνολόγοι Γεωπονίας, απασχολούνται με πλήρη απασχόληση ή συμμετέχουν στους 112 Φ.Π.Γ.Σ.

Πιστοποίηση επιπλέον Γεωργικών Συμβούλων

Εντός του Ιανουαρίου 2022 θα οριστικοποιηθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων της  2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίησή τους ως Γεωργικοί Σύμβουλοι και την εγγραφή τους στο Μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η υλοποίηση του εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για την ακριβή ημερομηνία και τις λεπτομέρειες υλοποίησης του προγράμματος με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Ο οριστικός Πίνακας με τις 112 πιστοποιημένες επιχειρήσεις που εγγράφονται στο Μητρώο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για τους Γεωργικούς Συμβούλους στη προδημοσίευση του Υπομέτρου 2.1 εδώ