Χρήμα

Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις: Πληρωμές δικαιούχων – Αναλυτικά ανά Δράση

Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες οι πληρωμές προκαταβολής 85% – με εξαίρεση τη Δράση 10.1.04  (75%) – των ενισχύσεων στους  ενταγμένους παραγωγούς σε γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις.

Συγκεκριμένα:

1.Δράση 10.1.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας», του έτους αιτήσεων 2021

Το ποσό που καταβλήθηκε ανέρχεται σε 417.564,77 € και αφορά σε 644 δικαιούχους.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου εδώ.

Περίοδος υποβολής ενστάσεων: 13 Δεκεμβρίου 2021 – 24 Δεκεμβρίου 2021

2.Δράση 10.1.02 «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας»

Το ποσό που καταβλήθηκε ανέρχεται σε 834.592,33 € και αφορά σε 1.251 δικαιούχους.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου εδώ.

Περίοδος υποβολής ενστάσεων: 13 Δεκεμβρίου 2021 – 24 Δεκεμβρίου 2021

3.Δράση 10.1.01 «Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας»

Το ποσό που καταβλήθηκε ανέρχεται σε 361.499,81 € και αφορά σε 690 δικαιούχους.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου εδώ.

Περίοδος υποβολής ενστάσεων: 13 Δεκεμβρίου 2021 – 24 Δεκεμβρίου 2021

4.Δράση 10.1.07 “ Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες”

Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 1.040.645,07€, αφορά σε 805 δικαιούχους.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου εδώ.

Περίοδος υποβολής ενστάσεων: 13 Δεκεμβρίου 2021 – 17 Δεκεμβρίου 2021

5.Δράση 10.1.08 “Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)”

Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 870.355,86€, αφορά σε 1.550 δικαιούχους (για την πρώτη πρόσκληση) σε 1.641.373,41€, αφορά 3.161 δικαιούχους (για την δεύτερη πρόσκληση) και 2.962.853,62€ αφορά 4.958 δικαιούχους (για την τρίτη πρόσκληση).

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου εδώ.

Περίοδος υποβολής ενστάσεων: 13 Δεκεμβρίου 2021 – 17 Δεκεμβρίου 2021

6.Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»

Το ποσό που καταβλήθηκε ανέρχεται σε 30.343.528,45 € και αφορά σε 4.108 δικαιούχους.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου εδώ.

Περίοδος υποβολής ενστάσεων: 13 Δεκεμβρίου 2021 – 24 Δεκεμβρίου 2021