λιπασμα

Χαμηλότοκα δάνεια σε αγρότες μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Αγροτικής Ανάπτυξης

Με την υπογραφή των πρώτων συμφωνιών προχωράει η υλοποίηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πρόκειται για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας οι οποίες θα συμμετέχουν στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου ενώ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ, στο αμέσως προσεχές διάστημα θα ακολουθήσει η υπογραφή των αντίστοιχων συμφωνιών και με τις υπόλοιπες τράπεζες που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Αγροτικής Ανάπτυξης συνιστά το πρώτο στην Ελλάδα χρηματοδοτικό εργαλείο αυτού του είδους στον αγροτικό τομέα, το οποίο συστήθηκε προκειμένου να καλύψει στοχευμένα μέρος του χρηματοδοτικού κενού στην πρωτογενή παραγωγή.

Επισημαίνεται ότι με τις υπογραφείσες συμφωνίες δίνεται η δυνατότητα παροχής δανείων με μειωμένο επιτόκιο και ιδιαίτερα μειωμένες εξασφαλίσεις στον αγροτικό τομέα από τους πόρους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που θα δεσμευθούν ανά χαρτοφυλάκιο.

Προς το παρόν έχει δεσμευθεί ποσό ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ από το τρέχον Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών του αγροτικού τομέα δύναται να ξεπεράσει τα 400 εκατομμύρια ευρώ μέσω μόχλευσης.