αγροτισσα

Ή σπουδαστής ή νέος γεωργός – Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων

Η Απόφαση που καθορίζει τα κριτήρια για ένταξη στο Πρόγραμμα των Νέων Γεωργών, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι οι υποψήφιοι που κατά την υποβολή της αίτησης είναι σπουδάστριες – σπουδαστές ή φοιτήτριες – φοιτητές είναι μη επιλέξιμοι.

Το κριτήριο αυτό συνεχίζει να ελέγχεται καθ’ όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου ως προς την φοιτητική – σπουδαστική ιδιότητά του.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων φοιτητών / φοιτητριών στα ΑΕΙ της Χώρας καθώς και σπουδαστών / σπουδαστριών στα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ της Χώρας και ο σχετικός έλεγχος θα γίνεται κάθε έτος.

Στο παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις δικαιούχων που επικαλέστηκαν άγνοια της συγκεκριμένης προϋπόθεσης με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα κατά την εφαρμογή του μέτρου.

Σύμφωνα με έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι δικαιούχοι νέοι γεωργοί δεν πρέπει να αποκτήσουν την ιδιότητα του φοιτητή / σπουδαστή εγγραφόμενοι σε ΑΕΙ ή δημοσία / ιδιωτικά ΙΕΚ, καθ’ όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού τους σχεδίου, καθώς η ενέργεια αυτή διασταυρώνεται και θα οδηγεί στην απένταξή τους και στην αναζήτηση της πρώτης δόσης ως αχρεωστήτως καταβληθείσας.

Δικαιούχοι οι οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν σε δημόσια / ιδιωτικά ΙΕΚ του ευρύτερου τόπου κατοικίας τους με κατεύθυνση σπουδών τη γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή πρέπει πριν την εγγραφή τους να γνωστοποιούν την πρόθεση τους στη ΔΑΟ της Περιφέρειας.