αιγοπροβατα

Η συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του πρόβειου και αίγειου κρέατος

Καθορίστηκε με υπουργική απόφαση το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του πρόβειου και αίγειου κρέατος που αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης του 2016.

Συγκεκριμένα:

  • Για τους κτηνοτρόφους ορεινών /μειονεκτικών/ με ειδικά μειονεκτήματα περιοχών, που εκτρέφουν προβατίνες ή/και αίγες στις περιοχές αυτές και στους κτηνοτρόφους που μετακινούνται από πεδινή σε ορεινή / μειονεκτική / με ειδικά μειονεκτήματα περιοχή, το ποσό της συνδεδεμένης ενίσχυσης καθορίστηκε στα 6,20 € ανά επιλέξιμο ζώο.
  • Για τους κτηνοτρόφους πεδινών περιοχών που εκτρέφουν προβατίνες ή/και αίγες στις περιοχές αυτές το ποσό της συνδεδεμένης ενίσχυσης καθορίστηκε στα 6,20 € ανά επιλέξιμο ζώο.