εκπαιδευση-σεμιναρια

ΙΕΚ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ: Απαραίτητη η αίτηση εγγραφής για επιτυχόντες με παράλληλο μηχανογραφικό

Αίτηση Εγγραφής στο ΙΕΚ επιτυχίας τους έως τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 θα πρέπει να υποβάλλουν απαραιτήτως οι επιτυχόντες υποψήφιοι στα ΙΕΚ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ  που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού.

Με τον τρόπο αυτό οριστικοποιείται η εγγραφή τους. Όσοι δεν υποβάλλουν αίτηση εντός της καθορισμένης ημερομηνίας, αυτόματα θα θεωρηθεί ότι δεν επιθυμούν να εγγραφούν

Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν την παροχή δωρεάν Σίτισης και Στέγασης, θα πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση (σίτισης – στέγασης) στο ΙΕΚ επιτυχίας τους.  Η παροχή δεν αφορά το ΙΕΚ Αττικής. Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι Αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο ΙΕΚ επιτυχίας.

Οι επιτυχόντες θα ειδοποιηθούν και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το ΙΕΚ επιλογής τους, τόσο για το χρονικό διάστημα υποβολής της Αίτησης Εγγραφής, όσο για τα σχετικά δικαιολογητικά.

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η εγγραφή υποψηφίου ταυτόχρονα σε Σχολή, Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση ΑΕΙ και σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό ΙΕΚ.