Αγρότης-internet-600x330

Ηλεκτρονική έκδοση βεβαιώσεων ανά ενίσχυση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, εκδίδει ηλεκτρονικά ατομικές βεβαιώσεις πληρωμών στους δικαιούχους με τα ποσά ενισχύσεων που έλαβαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, ανεξαρτήτως του έτους αναφοράς.

Ειδικότερα, για τη βεβαίωση του φορολογικού έτους 2016 (από 1.1.2016 έως 31.12.2016), τα ποσά διακρίνονται:

 

  • σε ποσά του Πυλώνα 1:

(ϊ) βασική ενίσχυση 2016,

(ii) πράσινη ενίσχυση 2016,

(iii) συνδεδεμένες ενισχύσεις 2016,

(iii) επενδυτικές ενισχύσεις,

(iν) λοιπές περιπτώσεις ενισχύσεων/επιδοτήσεων,

 

  • σε ποσά του Πυλώνα 2:

(ί) επενδυτικές ενισχύσεις,

(ii) πρόωρη συνταξιοδότηση,

(iii) λοιπές περιπτώσεις ενισχύσεων επιδοτήσεων και

 

  • σε ποσά για την αλιεία:

(i) επενδυτικές ενισχύσεις/επιδοτήσεις και

(ii) λοιπές περιπτώσεις ενισχύσεων επιδοτήσεων (συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης συνταξιοδότησης αλιέων).

Για ποσά που αφορούν στα έτη 2014 και 2015 και καταβλήθηκαν εντός του 2016, η κατηγοριοποίηση θα είναι:

(i) λοιπές αγροτικές ενισχύσεις/επιδοτήσεις και

(ii) αγροτικές επιδοτήσεις για επενδυτικές δαπάνες.

Για ποσά που αφορούν στα έτη 2013 και προηγούμενα και καταβλήθηκαν εντός του 2016, η κατηγοριοποίηση θα είναι:

(i) επιδοτήσεις μη συνδεδεμένες με την παραγωγή) και

(ii) επιδοτήσεις συνδεδεμένες με την παραγωγή.

Βρείτε την ηλεκτρονική υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.

Αγρότης-internet-600x330

Ηλεκτρονική έκδοση βεβαιώσεων ανά ενίσχυση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, εκδίδει ηλεκτρονικά ατομικές βεβαιώσεις πληρωμών στους δικαιούχους με τα ποσά ενισχύσεων που έλαβαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, ανεξαρτήτως του έτους αναφοράς.

Ειδικότερα, για τη βεβαίωση του φορολογικού έτους 2016 (από 1.1.2016 έως 31.12.2016), τα ποσά διακρίνονται:

 

  • σε ποσά του Πυλώνα 1:

(ϊ) βασική ενίσχυση 2016,

(ii) πράσινη ενίσχυση 2016,

(iii) συνδεδεμένες ενισχύσεις 2016,

(iii) επενδυτικές ενισχύσεις,

(iν) λοιπές περιπτώσεις ενισχύσεων/επιδοτήσεων,

 

  • σε ποσά του Πυλώνα 2:

(ί) επενδυτικές ενισχύσεις,

(ii) πρόωρη συνταξιοδότηση,

(iii) λοιπές περιπτώσεις ενισχύσεων επιδοτήσεων και

 

  • σε ποσά για την αλιεία:

(i) επενδυτικές ενισχύσεις/επιδοτήσεις και

(ii) λοιπές περιπτώσεις ενισχύσεων επιδοτήσεων (συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης συνταξιοδότησης αλιέων).

Για ποσά που αφορούν στα έτη 2014 και 2015 και καταβλήθηκαν εντός του 2016, η κατηγοριοποίηση θα είναι:

(i) λοιπές αγροτικές ενισχύσεις/επιδοτήσεις και

(ii) αγροτικές επιδοτήσεις για επενδυτικές δαπάνες.

Για ποσά που αφορούν στα έτη 2013 και προηγούμενα και καταβλήθηκαν εντός του 2016, η κατηγοριοποίηση θα είναι:

(i) επιδοτήσεις μη συνδεδεμένες με την παραγωγή) και

(ii) επιδοτήσεις συνδεδεμένες με την παραγωγή.

Βρείτε την ηλεκτρονική υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.