γεωπονικο

Ημερίδα: Αναλύσεις Εδαφών, Φυτικών Ιστών και Νερών – Προκλήσεις και Προοπτικές

25 Νοεμβρίου 2022 – Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΜΣ “Φυτό-Ριζόσφαιρα-Έδαφος: Η ολοκληρωμένη διαχείριση της θρέψης των καλλιεργούμενων φυτών”, το Εργαστήριο Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας του Γ.Π.Α. σε συνεργασία με το Planterra Institute, διοργανώνει ημερίδα με τίτλο:

«Αναλύσεις Εδαφών, Φυτικών Ιστών και Νερών: Προκλήσεις και Προοπτικές».

Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου ώρα: 12.00 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην αίθουσα της βιβλιοθήκης