γεωργια

Ημερίδα – Διαβούλευση για τη νέα ΚΑΠ στις Σέρρες

Στις Σέρρες θα πραγματοποιηθεί ακόμα μία ενημερωτική ημερίδα Διαβούλευσης για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 στο ξενοδοχείο PHILIPPOS XENIA.

Κατά τη συζήτηση θα αναφερθούν οι νέες προτεραιότητες και οι αλλαγές που επιφέρουν οι προτάσεις των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, μετά το 2020 με στόχο την καλύτερη δυνατή ενημέρωση και την διαβούλευση με φορείς του αγροτικού χώρου και εκπροσώπους φορέων.

Για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων και την ενεργή συμμετοχή τους στις διαδικασίες διαβούλευσης έχει αναρτηθεί σχετικό Κείμενο και Ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης, στο οποίο αναδεικνύονται οι νέες προκλήσεις, προτεραιότητες και αλλαγές που επιφέρουν οι προτάσεις των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, μετά το 2020.

Δείτε το Πρόγραμμα της Ημερίδας εδώ.