Ημερίδα: Έλεγχοι ψεκαστικών μηχανημάτων

22 Δεκεμβρίου 2017 – Ο νόμος 4036/2012 έχει φέρει σημαντικές αλλαγές στον τομέα της διακίνησης, εμπορίας και χρήσης των γεωργικών φαρμάκων στη χώρα μας, με κυριότερες την απόκτηση του πιστοποιητικού γνώσης ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, τη συνταγογράφηση αυτών και την επιθεώρηση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικό μηχάνημα), που συνοδεύεται από την χορήγηση του εν λόγω πιστοποιητικού επιθεώρησης.

Το τελευταίο ζήτημα που έχει να κάνει με το σύστημα επιθεώρησης των ψεκαστικών μηχανημάτων που κατέχουν οι αγρότες, θα παρουσιαστεί σε ενημερωτική ημερίδα με θέμα:

«Έλεγχοι ψεκαστικών μηχανημάτων»

που διοργανώνει το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, σε συνεργασία με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας, στη Δράμα την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου και ώρα 11:00π.μ., στις εγκαταστάσεις του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας (πρώην ΚΕΓΕ), στο 5ο χλμ. Δράμας-Θεσσαλονίκης.

Από την εποχή που έχει ξεκινήσει η επιθεώρηση των ψεκαστικών μηχανημάτων, σημαντικά προβλήματα και ασάφειες έχουν προκύψει. Τα θέματα αυτά θα αναλυθούν και θα συζητηθούν κατά την διάρκεια της ημερίδας από δύο ομιλητές, που θεωρούνται οι πλέον αρμόδιοι να μιλήσουν για το τι πραγματικά ισχύει στο σύστημα επιθεώρησης των ψεκαστικών μηχανημάτων στη χώρα μας. Με το πέρας της ημερίδας, θα γίνει πρακτική παρουσίαση της βαθμονόμησης ψεκαστικών μηχανημάτων.

Πριν την έναρξη της ημερίδας, το Κέντρο ΔΗΜΗΤΡΑ Δράμας, θα απονείμει τον τιμητικό έπαινο «Αγρότης της Χρονιάς», σε άνθρωπο της πρωτογενούς παραγωγής του Νομού, ο οποίος διακρίνεται για το ήθος του, καθώς και για την εφαρμογή καινοτόμων αλλά και ορθολογικών πρακτικών στη γεωργική του εκμετάλλευση.

Η συμμετοχή του κοινού είναι ελεύθερη.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ 2521058175

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10:30 Προσέλευση

11:00 Χαιρετισμοί

11:10 Απονομή τιμητικού επαίνου «Αγρότης της Χρονιάς»

11:15 «Επιθεώρηση εν χρήσει εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων», Μπουροδήμος Γεώργιος, Τεχνολόγος Γεωπόνος MSc, Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής, Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡA.

11:45 «Τεχνικά ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διενέργεια μιας επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων», Μαυρίδης Μαυρουδής, πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Σ.Τ.Ε.Ε.Ε.Γ.Φ.

12:00 Συζήτηση

Ημερίδα: Έλεγχοι ψεκαστικών μηχανημάτων

22 Δεκεμβρίου 2017 – Ο νόμος 4036/2012 έχει φέρει σημαντικές αλλαγές στον τομέα της διακίνησης, εμπορίας και χρήσης των γεωργικών φαρμάκων στη χώρα μας, με κυριότερες την απόκτηση του πιστοποιητικού γνώσης ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, τη συνταγογράφηση αυτών και την επιθεώρηση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικό μηχάνημα), που συνοδεύεται από την χορήγηση του εν λόγω πιστοποιητικού επιθεώρησης.

Το τελευταίο ζήτημα που έχει να κάνει με το σύστημα επιθεώρησης των ψεκαστικών μηχανημάτων που κατέχουν οι αγρότες, θα παρουσιαστεί σε ενημερωτική ημερίδα με θέμα:

«Έλεγχοι ψεκαστικών μηχανημάτων»

που διοργανώνει το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, σε συνεργασία με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας, στη Δράμα την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου και ώρα 11:00π.μ., στις εγκαταστάσεις του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας (πρώην ΚΕΓΕ), στο 5ο χλμ. Δράμας-Θεσσαλονίκης.

Από την εποχή που έχει ξεκινήσει η επιθεώρηση των ψεκαστικών μηχανημάτων, σημαντικά προβλήματα και ασάφειες έχουν προκύψει. Τα θέματα αυτά θα αναλυθούν και θα συζητηθούν κατά την διάρκεια της ημερίδας από δύο ομιλητές, που θεωρούνται οι πλέον αρμόδιοι να μιλήσουν για το τι πραγματικά ισχύει στο σύστημα επιθεώρησης των ψεκαστικών μηχανημάτων στη χώρα μας. Με το πέρας της ημερίδας, θα γίνει πρακτική παρουσίαση της βαθμονόμησης ψεκαστικών μηχανημάτων.

Πριν την έναρξη της ημερίδας, το Κέντρο ΔΗΜΗΤΡΑ Δράμας, θα απονείμει τον τιμητικό έπαινο «Αγρότης της Χρονιάς», σε άνθρωπο της πρωτογενούς παραγωγής του Νομού, ο οποίος διακρίνεται για το ήθος του, καθώς και για την εφαρμογή καινοτόμων αλλά και ορθολογικών πρακτικών στη γεωργική του εκμετάλλευση.

Η συμμετοχή του κοινού είναι ελεύθερη.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ 2521058175

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10:30 Προσέλευση

11:00 Χαιρετισμοί

11:10 Απονομή τιμητικού επαίνου «Αγρότης της Χρονιάς»

11:15 «Επιθεώρηση εν χρήσει εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων», Μπουροδήμος Γεώργιος, Τεχνολόγος Γεωπόνος MSc, Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής, Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡA.

11:45 «Τεχνικά ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διενέργεια μιας επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων», Μαυρίδης Μαυρουδής, πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Σ.Τ.Ε.Ε.Ε.Γ.Φ.

12:00 Συζήτηση