ελγο-δημητρα

Ημερίδα για την παρουσίαση σχεδίων καινοτομίας στον αγροτικό τομέα

3 Μαρτίου 2015 – Ημερίδα για την παρουσίαση των σκοπών και των στόχων των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΕΤΑΚ), που υλοποιούνται στα Ινστιτούτα της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, διοργανώνει ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ την Τρίτη 3 Μαρτίου 2015 ώρα 9:30πμ στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Η παρουσίαση διοργανώνεται στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Στο έργο συμμετέχουν 164 ωφελούμενοι, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι θετικών Επιστημών, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, διαφόρων ειδικοτήτων, και στόχο έχουν τόσο την υλοποίηση καινοτόμων σχεδίων εφαρμοσμένης έρευνας στον αγροτικό τομέα, όσο και τη διάδοση της παραγόμενης τεχνογνωσίας.

Ο κάθε ωφελούμενος υποχρεούται να επιμορφώσει τουλάχιστον 30 μέλη της παραγωγικής βάσης για τα αποτελέσματα της έρευνάς του, δηλαδή συνολικά θα επιμορφωθούν περισσότεροι από 4.900 αγρότες για την εισαγωγή καινοτομίας στις εκμεταλλεύσεις τους. Τα έργα υλοποιούνται στις υποδομές του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και στόχος τους είναι η βελτίωση της ποιότητας, αλλά και ο εκσυγχρονισμός της εργασίας σε όλα τα επίπεδα του πρωτογενούς τομέα της αγροτικής οικονομίας με την ανάπτυξη, μεταφορά και διάδοση τεχνογνωσίας / τεχνολογίας, καθώς και πρακτικών εφαρμογών έρευνας.

Τα έργα ΕΤΑΚ υλοποιούνται στα ακόλουθα Ινστιτούτα:
-Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας (Έδρα στην Καβάλα)
-Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών (Έδρα στη Θεσσαλονίκη)
-Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής (Έδρα στα Γιαννιτσά και τμήμα στη Θεσσαλονίκη)
-Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών (Έδρα στη Θεσσαλονίκη)
-Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων (Έδρα στη Θεσσαλονίκη και τμήματα σε Νάουσα και Βαρδάτες)
-Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (Έδρα στη Θεσσαλονίκη και τμήμα στην Αθήνα)
-Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών (Έδρα στη Λάρισα και τμήματα – κέντρα στο Βόλο, την Πάτρα, την Καρδίτσα και τον Ορχομενό)
-Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων (Έδρα στην Αθήνα)
-Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων (Έδρα στην Αθήνα και τμήμα στα Ιωάννινα)
-Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας (Έδρα στην Αθήνα)
-Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (Έδρα στα Χανιά, τμήματα σε Αθήνα, Ηράκλειο, Καλαμάτα, Κέρκυρα και εργαστήριο στη Μυτιλήνη).