βιομαζα-πελλετ

Ημερίδα: Φυτείες ξυλωδών δασικών ειδών για παραγωγή βιομάζας

4 Μαρτίου 2016 – Η βιομάζα διαδραματίζει βασικό ρόλο μεταξύ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη. Γενικός στόχος του έργου SRCplus που υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη”, είναι να υποστηρίξει και να επιταχύνει την παραγωγή βιομάζας από Φυτείες Ξυλωδών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου, με την υλοποίηση διαφόρων δράσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης και για τους βασικούς τοπικούς παράγοντες που μπορούν να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη τέτοιων φυτειών.

Ο Δήμος Σουλίου και το Τμήμα Βιομάζας του ΚΑΠΕ διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο:

“Φυτείες Ξυλωδών Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου για παραγωγή βιομάζας και θερμικές χρήσεις”

στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016, 10:00 – 14:00 (Στρογγυλό Τραπέζι 18:00-20:00)  (Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων “Καρκαμίσι”)

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν θέματα που αφορούν:

  • Είδη φυτών για την παραγωγή ξυλώδους βιομάζας
  • Εγκατάσταση, διαχείριση και συγκομιδή των φυτειών
  • Αειφόρος παραγωγή ξυλώδους βιομάζας
  • Θεσμικό πλαίσιο χρήσης υπολειμμάτων επεξεργασίας λυμάτων
  • Ενεργειακή αξιοποίηση ξυλώδους βιομάζας

Η εκδήλωση απευθύνεται σε αγρότες, ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών, επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα, ιδιοκτήτες και διαχειριστές δημοσίων εκτάσεων και χρήστες βιομάζας.

Στοιχεία για το έργο SRCplus θα βρείτε εδώ.