γεωργια

Ημερίδα για τη νέα ΚΑΠ

7 Ιουνίου 2019 – Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 διοργανώνουν την εναρκτήρια ενημερωτική ημερίδα στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στην Αθήνα, την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019.

Στην ημερίδα θα συζητηθούν οι νέες προτεραιότητες και αλλαγές που επιφέρουν οι προτάσεις Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, μετά το 2020, με στόχο την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των φορέων, που θα αποτελέσουν την «εταιρική σχέση» προετοιμασίας του Στρατηγικού Σχεδίου.

Για δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα που βρίσκεται εδώ, μέχρι τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

08:30 – 09:30 Προσέλευση-Εγγραφές

09:30 – 10:00 Χαιρετισμοί

10:00 – 10:20 Η νέα Αρχιτεκτονική της ΚΑΠ για την περίοδο 2021 – 2027 Προκλήσεις και ευκαιρίες για την Ελληνική Γεωργία
Χ. Κασίμης Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων

10:20 – 10:40 Οι προτάσεις του κανονισμού για το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ: Tο νέο μοντέλο υλοποίησης (Delivery model): από την συμμόρφωση στην επίδοση Άμεσες πληρωμές στο πλαίσιο του Πρώτου Πυλώνα
Ε. Μουρμούρα DG AGRI Geographical HUBs – CAP Strategic Plans

10:40 – 11.00 Οι προτάσεις του κανονισμού για το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ: Αγροτική Ανάπτυξη Τομεακά Προγράμματα Συνέργειες
Γ. Μαθιουδάκης DG AGRI Geographical HUBs – CAP Strategic Plans

11:00 – 11:20 Διάλειμμα

11:20 – 11:40 Η εφαρμογή των άμεσων ενισχύσεων την περίοδο 2014-2020 Χ. Θεοδωρίδου Γενική Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης του ΥΠΑΑΤ, Τμήμα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και Ευρωπαϊκών Σχέσεων

11:40 – 12:00 Η υφιστάμενη κατάσταση του Αγροδιατροφικού τομέα και των Αγροτικών Περιοχών Κ. Αποστολόπουλος ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020, Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης

12:00 – 12:20 Η εταιρική σχέση στο πλαίσιο κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ Κ. Αθανασοπούλου ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020, Μονάδα Προγραμματισμού

12:20 – 13:00 Ερωτήσεις – Παρεμβάσεις Φορέων

13:00 – 14:00 Διάλειμμα

14:00 – 15:30 Καταγραφή της άποψης των συμμετεχόντων επί των κυριότερων «ανοικτών» θεμάτων που θέτει η πρόταση του νέου Κανονισμού με βαρύνουσα σημασία για τις στρατηγικές επιλογές της πολιτικής για την περίοδο 2021-2027 Διαβούλευση Συντονισμός: Μ. Χ. Μακρανδρέου ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020, Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας (ΕΑΔ)

15:30 – 16:00 Συμπεράσματα και τελικές επισημάνσεις Χ. Κασίμης Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ: 2105275229-027-059-142