Ημερίδα για τη Στέβια

20 Φεβρουαρίου 2015 – Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΕΤΕΘ/ΕΚΕΤΑ) και ο Ε.Υ. για το ΙΕΤΕΘ της δράσης Πειράματα αγρού (ΕΕ1) του Προγράμματος GreekStevia στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 σας προσκαλούν στην ημερίδα με θέμα:

Πειράματα αγρού  – Έρευνα Αγοράς στέβιας : Αποτελέσματα –Εφαρμογές

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015, ώρες 10.00-14.30 στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου.

Υπό την αιγίδα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωσης Αγρινίου