αγριογουρουνα

Ημερίδα για την αφρικανική πανώλη των χοίρων

25 Σεπτεμβρίου 2019 – H Περιφέρεια Αττικής διοργανώνει στις 25 Σεπτεμβρίου ανοιχτή ενημερωτική συνάντηση για την αφρικανική πανώλη των χοίρων με τίτλο:

«Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων-Ετοιμότητα Υπηρεσιών και Φορέων για Ενδεχόμενη Αντιμετώπισή της»

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 9:00π.μ. στο Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ) (Τέρμα Αλκμάνος, Αθήνα).

Η Θεματολογία της ανοιχτής ενημερωτικής συνάντηση αφορά:

  • Αφρικανική πανώλη των χοίρων: ένα καταστροφικό νόσημα για τους χοίρους
  • Βιοασφάλεια για τις χοιροτροφικές επιχειρήσεις
  • Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων
  • Υγιεινή και ασφάλεια Ζωοτροφών
  • Μέτρα διαχείρισης σε περίπτωση κρούσματος της αφρικανικής πανώλης
  • Ο ρόλος των δασικών υπηρεσιών στη λήψη μέτρων για τη μείωση του κινδύνου εξάπλωσης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων
  • Η συμβολή των κυνηγών στα πλαίσια της πρόληψης μετάδοσης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων
  • Ενέργειες της Περιφέρειας Αττικής για την πρόληψη της νόσου

Η είσοδος στην ημερίδα είναι ελεύθερη.

Δείτε το Πρόγραμμα της ημερίδας εδώ.